Een aanvullend archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen in Plangebied Meerstad, fase 3, gemeente Slochteren (Gr.)

Access resource on the web

Resource is part of

DANS: Data Archiving and Networked Services

Geographically similar

Current resource Similar resource

Thematically similar