Current search

Filters

Total results: 2,466

Rotterdam, Plangebied A13/A16 Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport V-10.0122In opdracht van Witteveen en Bos heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied A13/A16 te Rotterdam. Aanleiding voor het onderzoek vormt de geplande...

Zijveld 62 te Beneden-Leeuwen gemeente West Maas en Waal

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek d.m.v. boringen (karterende fase)Synthegra bv heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Zijveld 60 in Beneden-Leeuwen, gemeente West Maas en Waal, provincie Gelderland. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgen...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek Zeddamseweg 8 te Braamt gemeente Montferland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor het plangebied gelegen aan de Zeddamseweg 8 te Braamt in de gemeente Montferland. Op grond van de resultaten van het bureau- en veldonderzoek wordt de aanbeveling gedaan om een vervolgonderzoek te laten plaatsvinden. Dit om uit...

Fietsenstalling Stationsplein te Hengelo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Fietsenstalling Stationsplein te Hengelo (Overijssel)Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoekrapport 2864In opdracht van ProRail Infraprojecten heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevo...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Hendriklaan te Roermond gemeente Roermond

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft in opdracht van Plangroep Heggen bv op 9 en 10 augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en op 11 augustus 2011 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de nieuwbouw van een...

“Het Domineesbosje” aan de Bernhardstraat in Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Bureauonderzoekrapport 2860ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Domineesbosje in Burgh Haamstede (gemeente Schouwen-Duiveland). In het plangebied zal de bestaande bebouwing worden gesloopt en zullen vervolgens nieuwe starterswoningen worden gebou...

Den Dolder, Paltzerweg-West. Gemeente Zeist. Een bureauonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ODRU Erfgoed rapport 13.Op basis van de resultaten van dit archeologisch bureauonderzoek kan worden gesteld dat voor het plangebied een hoge verwachting geldt op het aantreffen van resten en sporen samenhangend met de historisch bekende middeleeuwse route tussen Amersfoort en Utrecht. De o...

Bureauonderzoek drie locaties leidingen Vecht Schipsloot en Leemhuisweg (gemeenten Hardenberg Almelo en Tubbergen)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In december 2011 is door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek uitgevoerd voor drie locaties: 1. Overijsselse Vecht nabij Hardenberg (N-527-40-KR-14): HDD + verwijderen leiding onder de Vecht + aanleg werkterreintje; 2. Schipsloot bij Almelo (N-531-32-KR002-A11): HDD + verwijd...

Een archeologisch bureau-onderzoek ten behoeve van het project dijkverbetering Waddenzeedijk Ameland, gemeente Ameland (F)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2009-160De onderzoekslocatie is gelegen aan de zuidkant van Ameland. De bodem bestaat uit kalkarme poldervaaggronden (klei), en geomorfologisch gezien ligt de dijk in een vlakte van getij-afzettingen en incidenteel op getij-kreekbeddingen, een hoge kustduin met bijbehorende v...

Buren, Oude Tielseweg 10

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoekBAAC rapport V-08.0028In opdracht van BOOT organiserend ingenieursbureau heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van plangebied Oude Tielsew...