Current search

Filters

Total results: 3,589

Een archeologische kartering, inventarisatie en waardering ten behoeve van de ruimtelijke ordening in de gemeente Helmond

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAPRAPPORT 47onderzoeksrapport

Tuindorppark Blerick, gemeente Venlo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en veldinspectieRAAPNOTITIE 898onderzoeksrapport

Ansjovisweg Dronten

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologische voorverkenningSYNTHEGRA 2004 158onderzoeksrapport

Gemeente Lelystad, verbindingszone Knardijk

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een aanvullende archeologische inventarisatieRAAPRAPPORT 313onderzoeksrapport

Plangebied Moutzhofweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische begeleidingRAAPNOTITIE 1163onderzoeksrapport

Rotterdam Hordijkerveld

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische inventarisatie door middel van grondboringenBOOR 174onderzoeksrapport

Rotterdam Noordsingel 90-92

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische inventarisatie door middel van grondboringenBOOR 128onderzoeksrapport

Kraggenburg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een aanvullende archeologische inventarisatie aan de Jacob BruintjesstraatSTEEK 2003.04.3onderzoeksrapport

Schiedam Groenoord Midden-A

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend inventariserend veldonderzoek door middel van grondboringenBOOR 269onderzoeksrapport

Rotterdam Wilhelminapier

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische inventarisatie door middel van grondboringenBOOR 261onderzoeksrapport