Current search

Filters

Total results: 108

Haelen, Windmolenbos Vindplaats 2 Een Archeologische Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC rapport 531ADC ArcheoProjecten heeft van 19 mei tot 13 juni 2005 een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Haelen Windmolenbos. Tijdens dit onderzoek zijn aan de noordoost kant van het terrein sporen aan het licht gekomen uit het Mesolithicum. Verder is er vondstmater...

Maastricht A2 Landgoederenzone

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tien millennia bewoningsgeschiedenis in het Maasdal. Van jachtkamp tot landgoed langs de A2 bij Maastricht.ADC ArcheoProjecten heeft archeologisch onderzoek verricht in diverse deelgebieden van het plangebied A2 Maastricht. Aanleiding voor dit onderzoek was de geplande grootschalige heront...

Wonen en begraven op de Caberg van het vroege neolithicum tot en met de vroege middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend Veld Onderzoek van een cultuurlandschap te Maastricht-LanakerveldArchol rapport 100Plangebied is ongeveer 180ha. Daarvan wordt deel van ontwikkeld als nieuwbouwlocatie, industrie en groenzone. Het IVO is gericht op het onderzoeken van 19 vindplaatsen die eerder door RAAP zi...

Archeologisch onderzoek bij de rioolvervanging in de ringlaan te Wijchen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 65Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft een archeologische waarneming uitgevoerd in verband met de rioolvervanging in de Ringlaan vanaf Acaciastraat tot aan Valendrieseweg. Tijdens de archeologische waarnemingen in de Ri...

Bewoningssporen vanaf de prehistorie tot heden en Romeinse graven op Het Hoge Rot in Hernen, gemeente wijchen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 70Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Monumenten heeft in februari 2007 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de nieuwbouwlocatie Het Hoge Rot aan de Zandbergseweg in Hernen, gemeente Wijchen. De bewoning van Wijchen en omstreken blij...

Een prehistorisch grafveld in Langenboom; Aardgastransportleidingtracé Ravenstein-Odiliapeel (A-665), catalogusnummer 15, gemeente Mill en Sint-Hubert; archeologisch onderzoek: opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van N.V. Nederlandse Gasunie heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 12 april t/m 7 mei 2010 een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven) met doorstart naar een opgraving uitgevoerd in verband met de aanleg van een aardgastransportleiding in de gemeente Mill en Sint Huber...

Plangebied Husenhoff

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP-rapport 1965In opdracht van Proderk B.V. heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de geplande ontwikkeling van plangebied Hüsenhoff te Groesbeek in de gemeente Groesbeek. Het betreft het vervolg op ee...

Zutphense Archeologische Publicaties 70

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zutphense Archeologische Publicaties 70Archeologisch onderzoek naar een ritueel landschap uit de ijzertijd en be- woningssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd bij de erven Wekenstro en Meijerink bij Zutphen.

Bewoning, infrastructuur en begraving van ijzertijd tot middeleeuwen in het toekomstige tracé van de A2 Passage bij Maastricht.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Veld Onderzoek door middel van proefsleuven.In opdracht van het Projectbureau A2 Maastricht heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) in de zomer en najaar van 2008 een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in het beoogde trac...

De Kleine Kamp doorgrond

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De Kleine Kamp DoorgrondArcheologisch onderzoek in het plangebied Bijsterhuizen - Gemeente WijchenOnderdeel van groter onderzoeksgebied, zie OMG 10308 / OZK 19483. - vindplaats 2. Archeologisch onderzoek aan de Kleine Kamp in het westen van het plangebied Bijsterhuizen in Wijchen heeft e...