Current search

Filters

Total results: 1

Rioolrenovatie in de Rivierenbuurt, gemeente Groningen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tijdens het onderzoek is vastgesteld dat de natuurlijke bodemopbouw in het onderzoeksgebied grotendeels intact is. In de rioolsleuven zijn verschillende archeologische sporen en vondsten aangetroffen, daternd uit de Nieuwe tijd, Late Middeleeuwen, Late IJzertijd Vroeg Romeinse tijd en (ver...