Current search

Filters

Total results: 6

Opgraving Ritsevoort 32 (08RTVX)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

basisrapportage AlkmaarRitsevoort en Gedempte Nieuwesloot nader bekeken. Drie opgravingen aan het Ritsevoort en de Gedempte Nieuwesloot (2008)Vanwege de geplande achteraanbouw ter hoogte van Ritsevoort 32 zal er voorafgaand aan de start van de bouw een archeologisch onderzoek gaan plaatsvi...

Ondergrondse afvalcontainers Oud Bodegraafseweg - Nassaustraat - Koningstraat, gemeente Bodegraven-Reeuwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek en archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in oktober 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek gevolgd door een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van drie ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Alle onderzoekslocaties...

Archeozoölogisch onderzoek Maastricht – Grote Staat 37

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In verband met de uitbouw van een winkelpand in het centrum van Maastricht (Grote Staat 37) werd dit gebied recentelijk door SOB Research archeologisch onderzocht. De opgraving bracht bewoningssporen uit de Romeinse tot en met de Nieuwe Tijd aan het licht. Om budgettaire redenen werd slech...

Roman Aardenburg: castellum or fortified town?

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De Romeinse agglomeratie Aardenburg. Onderzoek naar de ontwikkeling, structuur en datering van de Romeinse castella en hun omgeving, opgegraven in de periode 1955 - hedenHazenberg Archeologische Serie - deel 3Data van de opgravingen te Aardenburg. Door J.A. Trimpe Burger en zijn opvolgers...

Archeologisch onderzoek in Wintersoord

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen - Briefrappport 121In het kader van rioleringswerkzaamheden in Wintersoord, een straat in het centrum van Nijmegen, heeft Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen (BAMN) in april en mei 2011 een opgraving en een archeologische begeleiding...

Venlo Maasboulevard

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Venlo aan de Maas: van vicus tot stadSporen van een Romeinse nederzetting en stadsontwikkeling uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd in het plangebied MaasboulevardIn het centrum van Venlo is door ADC ArcheoProjecten tussen 2002 en 2005 een opgraving uitgevoerd. Het gaat om de omgeving van de...