Current search

Filters

Total results: 82

Zutphense Archeologische Publicaties 65

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen - Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)Zutphense Archeologische Publicaties 65Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen-Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)

Rotterdam CEBECO terrein beg DO

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rotterdam Blaak 31, voormalig CEBECO-terreinEen archeologische begeleidingIn opdracht van Provast heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding (volgens protocol opgraven) uitgevoerd ten behoeve van herontwikkeling van het terrein op de locatie Blaak 31 in de gemeente Rotterdam....

Het onderzoek 04ADV (Achter de Vest)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tussen Zwaard en Fortuin. Opgravingen in Alkmaar 2002-2005Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie RAMA 12Van poorten en vesten. Onderzoek in de Gasthuisstraat (2003), Molenbuurt (2003) en Achter de Vest (2004)Op 3 en 4 juni 2004 vond een kleinschalige opgraving plaats op...

Het onderzoek 03MBU (Molenbuurt)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tussen Zwaard en Fortuin. Opgravingen in Alkmaar 2002-2005Rapporten over de Alkmaarse Monumentenzorg en Archeologie RAMA 12Van poorten en vesten. Onderzoek in de Gasthuisstraat (2003), Molenbuurt (2003) en Achter de Vest (2004)Op 28 en 29 april 2003 heeft op de Molenbuurt 23 een klein arch...

Oldenzaal Oldenzaal Ganzenmarkt Riooltracé Begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Ganzenmarkt, OldenzaalEen archeologische begeleidingOnder de Ganzenmarkt in het centrum van Oldenzaal zijn bij archeologisch onderzoek resten van een middeleeuws kanunnikenhuis en twee stadsgrachten aan het licht gekomen. Het onderzoek kaderde binnen de aanleg van nieuwe rioleringen en geb...

Plangebied Pleintje Kaak, gemeente Oude IJsselstreek. Archeologisch onderzoek: stadskernonderzoek in Terborg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De aangetroffen resten geven een indruk van middeleeuws Terborg. De oudste gebouwresten dateren van rond 1400. Op dat moment was sprake van stenen funderingen en in vakwerk uitgevoerde gebouwen. Eventuele voorlopers, geheel uit hout opgetrokken, zijn niet aangetroffen. De gebouwen zijn hoo...

Zutphense Archeologische Publicaties 41

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zutphense Archeologische Publicaties 41Archeologisch onderzoek naar de oudste defensieve werken van Zutphen, de 13e-eeuwse bebouwing en een 18e-eeuwse afvalput in de kelders van Houtmarkt 63c te Zutphen

Een tipje van de sluier opgelicht

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Berichten Nijmegen - RapportArcheologische begeleiding op de bouwlocatie bij de voormalige school De Leering aan de Vicariestraat te Huissen, gemeente LingewaardDe oudste sporen op het terrein zijn aangetroffen in het verdiepte deel van de noordelijke werkput op de plaats van...

s-Hertogenbosch, Dode Nieuwstraat Minderbroedersklooster, DO

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het Minderbroedersklooster te ’s-HertogenboschEen archeologische opgraving in de Dode NieuwstraatADC ArcheoProjecten heeft een definitieve opgraving uitgevoerd in het plangebied Dode Nieuwstraat 27 te ’s-Hertogenbosch. Aanleiding tot het onderzoek is geplande nieuwbouw op de locatie. Op ba...

Opgraving Ritsevoort 32 (08RTVX)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

basisrapportage AlkmaarRitsevoort en Gedempte Nieuwesloot nader bekeken. Drie opgravingen aan het Ritsevoort en de Gedempte Nieuwesloot (2008)Vanwege de geplande achteraanbouw ter hoogte van Ritsevoort 32 zal er voorafgaand aan de start van de bouw een archeologisch onderzoek gaan plaatsvi...