Current search

Filters

Total results: 2

Archeologisch bureauonderzoek Doktersdreefje - Oostdam te Steenbergen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AM12061In april 2012 is door Aeres Milieu in samenwerking met het archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau Transect een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Doktersdreefje – Oostdam te Steenbergen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat er voor de periode van de lat...

Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven Doktersdreefje - Oostdam te Steenbergen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AM12061Tussen 22 en 24 oktober 2012 is door Aeres Milieu een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Doktersdreefje te Steenbergen. Tijdens het veldonderzoek zijn drie proefsleuven aangelegd met een totaal oppervlakte van 132 m². Er is afgeweken van het oorspronkeli...