Current search

Filters

Total results: 1

Plangebied Dorpsstraat te Oudkarspel, gemeente Langedijk; archeologisch vooronderzoek: een karterend veldonderzoek (proefsleuven) en archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

LAOU3Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met de bouw van woningen. De voorgenomen bouwwerkzaamheden zouden de eventueel aanwezige archeologische waarden in het plangebied kunnen verstoren tot op een diepte van ca 2,2 m -Mv (diepte parkeergarage). Er worden mogelijk ook heipalen...