Current search

Filters

Total results: 5,782

Aan de rand van dorp en beek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek Meddosestraat te WinterswijkRAAP-rapport 2763In opdracht van De Woonplaats heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in september/oktober 2012 en februari/maart 2013 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouwplannen aan de Meddosestr...

Harderwijk, Houtwal

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC) van 10 t/m 28 augustus 2009 een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Houtwal, gelegen in het historische centrum van de stad Harderwijk. Op 22 t/m 25 septem...

Vorden Ruurloseweg 50 Inventariserend archeologisch veldonderzoek : karterende fase

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 05.177Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een inventariserend archeologisch veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd op Ruurloseweg 50 in Vorden. Het gebied kan worden ingedeeld in 3 zones: e...

Een aanvullend archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Holleweg te Hout-Blerick, gemeente Venlo (L)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uit een door Econsultancy uitgevoerd bureau-onderzoek is gebleken dat de onderzoekslocatie op een een Maasterras uit het Laat-Glaciaal ligt. Dit terras is vanaf het Laat-Paleolithicum geschikt geweest voor bewoning. De locatie heeft een hoge archeologische trefkans. Door de ligging in de h...

Maastricht Dominicanerkerk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologische begeleidingBAAC 05.186onderzoeksrapport

Bodegraven Oud Bodegraafseweg - Overtocht

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenOp 4 locaties in het centrum van Bodegraven heeft eind 2003 en begin 2004 een proefsleuvenonderzoek plaatsgevonden, uitgevoerd door BAAC bv. Hierbij zijn naast resten uit de Nieuwe Tijd ook Romeinse vondsten gedaan, waarschijnlijk h...

Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Datum einde onderzoek:03-2009 Projectmedewerkers:drs. J.H.M. van Eijk & drs. F. Stevens Complextype(n):NX Datering:xxx Diversen:Groot, R.W. de, Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAA...

Nederzettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd langs de snelweg tussen Culemborg en Deil.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de verbreding van de A2.In het kader van de verbreding van Rijksweg A2 tussen Everdingen en Empel is een archeologisch begeleiding uitgevoerd langs het tracédeel dat loopt van de afslag Culemborg tot het knooppunt Deil. Ontdekkin...

Hulst Westerschelde Saeftinge Pas van Rilland Maritiem IVO

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Derde Verruiming Westerschelde, Saeftinge Pas van RillandArcheologische begeleiding baggerwerkzaamheden op twee sonarcontactenIn opdracht van de Vlaamse overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Afdeling Maritieme Toegang en Rijkswaterstaat Zeeland heeft ADC ArcheoProjecten een...

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...