Current search

Filters

Total results: 8

Zutphense Archeologische Publicaties 70

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zutphense Archeologische Publicaties 70Archeologisch onderzoek naar een ritueel landschap uit de ijzertijd en be- woningssporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd bij de erven Wekenstro en Meijerink bij Zutphen.

Neolithicum en ijzertijd in de Maaskant

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Opgravingen van een midden-neolithische nederzetting en een midden- en late ijzertijd crematiegrafveld te Haren (N-Br.)Archol Rapport 214Naar aanleiding van bouwplannen van de gemeente Oss heeft Archol bv binnen een perceel aan de Groenstraat te Haren een definitieve opgraving uitgevoerd i...

Nijmegen Kops plateau: A Roman fort

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Uitwerking van de ROB opgraving op het Kops Plateau in het kader van het Odyssee projectIn 2009 is gestart met de uitwerking van het ROB onderzoek op het Kops Plateau (1986-1995), waarvoor een subsidie in het kader van het Odyssee-programma is toegekend. Dit project is tussen september 200...

AAC Projectenbureau - Diachron publicatie 54

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een grafveld uit de IJzertijd-Romeinse tijd; nederzettingssporen uit de IJertijd en sporen van landinrichting uit de Late-Middeleeuwen en Nieuwe tijdAAC Projectenbureau - Diachron publicatie 54Definitief archeologisch onderzoek waarbij er een grafveld uit de Late-IJzertijd/Romeinse tijd is...

Plangebied Keulsebaan, deelgebied A, te Roermond. Definitief onderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tijdens het onderzoek aan de Keulsebaan zijn een kleine negentigtal vondsten gedaan die wijzen op bewoning in het midden-neolithicum. Slechts enkele vondsten kunnen in de bronstijd of ijzertijd worden gedateerd. Hiermee sluit het onderzoek aan bij de resultaten van onderzoeken uit 1997 en...

Tilburg, Udenhout, Den Bogerd

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ProefsleuvenonderzoekBAAC rapport A-11.0190In opdracht van het consortium Van der Weegen Bouwgroep BV - Jansen Bouwontwikkeling - Gemeente Tilburg heeft BAAC bv (onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie) te ’s-Hertogenbosch, tussen 4 juli...

Sittard Geleen Frans Kerkhof Limbricht Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Limbricht (gemeente Sittard-Geleen) ? Frans KerkhofEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn opdracht van de provincie Limburg heeft ADC ArcheoProjecten een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd voor het plangebied Frans Kerkhof te...

Zandmaaslocatie Romeinse Villa Beegden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenZM 03 Romeinse Villa BeegdenTijdens de begeleiding in oktober 1999 door het PTA en RAAP werden een negentigtal sporen in het onderzochte vlak aangetroffen. Een groot deel van de na eerste ontdekking...