Current search

Filters

Total results: 49

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwenHet terrein aan de Monsterseweg 29-37 kent een lange geschiedenis. Op een met bomen en struiken begroeid duin vestigden de eerste bewoners zich in de tweede helft van het eerste millennium voor Chr. en richtten daar hun huisplaats in....

Plangebied uitbreiding computercentrum KNMI op het terrein van het voormalig vrouwenklooster, gemeente De Bilt; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft tussen januari en april 2011 een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreidingen van het computercentrum op het KNMI in De Bilt. Op het terrein werden resten verwacht van het Vrouwenklooster uit de Middel...

Rondweg Wesepe Opgraving Vindplaats 1 en 4

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/04Bij de opgraving ter plaatse van Vindplaats 1 zijn meerdere paalkuilen en houtskoolrijke kuilen gevonden. Uit de configuratie van de paalkuilen valt geen structuur van een bouwwerk af te leiden. De conclusie dat het bij Vindplaats 1 gaat om de spo...

Schipluiden - Harnaschpolder, campagne 07HP

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Schipluiden, Harnaschpolder. De inrichting en bewoning van het landschap in de Romeinse tijd (125 ? 270 na Chr.)De Harnaschpolder, gelegen ten westen van Delft in de gemeente Midden-Delfland, wordt sinds 2003 ingericht ten behoeve van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als onderdee...

Bronckhorst Hengelo plangebied Molenenk Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Molenenk 9, Hengelo, gemeente BronckhorstEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn opdracht van De Klinker Milieu Adviesbureau heeft ADC ArcheoProjecten in april 2010 een inventariserend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd aan de Molenenk 9 te Hengelo (Gld). Op het terr...

Venlo Venlo TPN Deelgebied 1 en 2 Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Boeren in de margeEen middeleeuwse ontginningsenclave op het zand bij GrubbenvorstDe gemeente Venlo is bezig in het plangebied Venlo Trade Port Noord een centrum voor hoogwaardige duurzame (agro)logistiek van Noord-Europese betekenis te ontwikkelen. In opdracht van de gemeente Venlo heeft...

Gasleidingtracé Gasselternijveen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft Oranjewoud in september-oktober 2008 een archeologische begeleiding uitgevoerd tijdens de aanleg van een gasleiding in de provincie Drenthe. Deze begeleiding vond plaats naar aanleiding van enkele eerdere onderzoeken in 2007...

Schipluiden - Harnaschpolder, campagne 05HP

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Schipluiden, Harnaschpolder. De inrichting en bewoning van het landschap in de Romeinse tijd (125 ? 270 na Chr.)De Harnaschpolder, gelegen ten westen van Delft in de gemeente Midden-Delfland, wordt sinds 2003 ingericht ten behoeve van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als onderdee...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in het plangebied Eilandspolder-Oost te Grootschermer, gemeente Schermer (N.-H.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/110Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek voor het meest noordwestelijk deel van plangebied Eilandpolder-Oost (waar een baggerdepot is gepland) aan de Meerdijk bij Grootschermer.

HSL: DAO-DATASET VINDPLAATS 26/27 BAGVEN EN VINDPLAATS 40 VINKENBURG

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid. In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden. Op grond van de resultaten werd de vindplaats geselecteerd voor een Definitief Archeologisch...