Current search

Filters

Total results: 290

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...

Breda Rat Verleghstraat naast 3

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenErfgoedrapport Breda 147In opdracht van de gemeente Breda heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 29 augustus tot en met 4 september 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het ter...

Maastricht Klevarie-Sint Servaasbolwerk Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek in het kader van de bouw van het nieuwe zorgcentrum aan de Polvertorenstraat te MaastrichtEen proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleidingADC ArcheoProjecten heeft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een Archeologische Begeleiding conform protocol Opgrav...

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bewoningssporen uit de ijzertijd en de late middeleeuwenHet terrein aan de Monsterseweg 29-37 kent een lange geschiedenis. Op een met bomen en struiken begroeid duin vestigden de eerste bewoners zich in de tweede helft van het eerste millennium voor Chr. en richtten daar hun huisplaats in....

Compressorstation Wijngaarden; gemeente Graafstroom

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische bege-leiding (protocol opgraven), proefsleuvenonderzoek en aanvullend booronderzoek.Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd. De Romeinse vindplaats lijkt naar het...

Limmen Hooghuizen 2011

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zicht op Hooghuizen. Een inventariserend archeologisch onderzoek naar een begraven hofstede in LimmenDiachron notitie 113Eén van de hoofddoelen was te controleren in hoeverre de verwachtingen van het grondradaronderzoek door Saricon aansloten bij de resultaten van het archeologisch proefsl...

Plangebied Trade Parc Westland Mars, gemeente Westland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven en waarderend booronderzoek)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2008 een inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreiding van het bedrijvente...

Rijsbergen Plangebied t Rijkepad. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

a23786Op 20 en 21 maart 2014 heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in plangebied ‘t Rijkepad te Rijsbergen, gemeente Zundert. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van nieuwbouw. Uit het onderzoek bli...

Zutphense Archeologische Publicaties 65

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen - Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)Zutphense Archeologische Publicaties 65Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen-Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)