Current search

Filters

Total results: 43

Groningen, Aanpak Ring Zuid - Kielerbocht; Inventariserend Veldonderzoek dmv Proefsleuven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport A-15.0041In opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Nederland heeft BAAC bv op 1 juni 2015 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd in plangebied Kielerbocht te Groningen. Dit plangebied maakt deel uit van het project Aanpak Ring Zuid dat de gehele...

Schipluiden - Harnaschpolder, campagne 07HP

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Schipluiden, Harnaschpolder. De inrichting en bewoning van het landschap in de Romeinse tijd (125 ? 270 na Chr.)De Harnaschpolder, gelegen ten westen van Delft in de gemeente Midden-Delfland, wordt sinds 2003 ingericht ten behoeve van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als onderdee...

Rapport 1037

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek (boringen en proefsleuven) in het kader van de aanvulling op de MER-procedureRapport 1037Op basis van de resultaten van het archeologische onderzoek in de vorm van proefsleuven en grondboringen wordt een aantal aanbevelingen geformuleerd. Deze vormen het selec...

Venlo Venlo TPN Deelgebied 1 en 2 Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Boeren in de margeEen middeleeuwse ontginningsenclave op het zand bij GrubbenvorstDe gemeente Venlo is bezig in het plangebied Venlo Trade Port Noord een centrum voor hoogwaardige duurzame (agro)logistiek van Noord-Europese betekenis te ontwikkelen. In opdracht van de gemeente Venlo heeft...

Schipluiden - Harnaschpolder, campagne 05HP

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Schipluiden, Harnaschpolder. De inrichting en bewoning van het landschap in de Romeinse tijd (125 ? 270 na Chr.)De Harnaschpolder, gelegen ten westen van Delft in de gemeente Midden-Delfland, wordt sinds 2003 ingericht ten behoeve van een afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) als onderdee...

Odijk Kodaklocatie. Inventariserend Veldonderzoek door middel van Proefsleuven.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Op 7 tot en met 9 mei 2007 en op 2 en 3 juli 2008 is een inventariserend veldonderzoek door middel van vier proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op de Kodaklocatie in Odijk, gemeente Bunnik. De aanleiding tot het onderzoek wordt gevormd door de geplande ontwikkeling van een woonwijk met groenvo...

Haaren Oisterwijksedreef. Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

A-13.0188Op 19 september 2013 heeft BAAC bv op twee terreinen tussen de Gever en de Oisterwijksedreef (ter hoogte van huisnummer 10) een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Op het noordwestelijke onderzoeksterrein zal een nieuwe waterloop worden gegraven voor de Ruijsbossche Loop. Het zuidoo...

Onder Straatniveau!

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek op de Grote Markt te DordrechtTijdens een tijdelijke herinrichting op de Grote Markt te Dordrecht is een archeologisch proefsleufonderzoek uitgevoerd om het terrein te verkennen, mocht hier in de toekomst een ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd. Deze proe...

HSL: DAO-DATASET VINDPLAATS 26/27 BAGVEN EN VINDPLAATS 40 VINKENBURG

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Witte vlekken ingekleurd. Archeologie in het trace van de HSL-Zuid. In het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn heeft een Aanvullend Archeologisch Onderzoek op deze locatie plaatsgevonden. Op grond van de resultaten werd de vindplaats geselecteerd voor een Definitief Archeologisch...

Graven naar greppels; De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archol rapport 136In opdracht van Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in het voorjaar van 2009 een opgraving uitgevoerd op vindplaats 2 in onderzoeks¬gebied Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR). De reden voor het onderzoek zijn plannen van het Hooghe...