Current search

Filters

Total results: 30

IDDS Archeologie rapport 1562

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseIDDS Archeologie rapport 1562In opdracht van Rho adviseurs zijn in juli 2013 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de geplande...

Plangebied Geuzenkerk in Brielle, gemeente Brielle; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Geuzenkerk in Brielle, gemeente Brielle. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren. Tijdens het booronderzoek is de bodemopbouw e...

B&G rapport 1312

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseB&G rapport 1312In opdracht van Van der Linden Supermarkt B.V. heeft IDDS Archeologie in november 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd a...

Archeologisch bureauonderzoek Doktersdreefje - Oostdam te Steenbergen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AM12061In april 2012 is door Aeres Milieu in samenwerking met het archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau Transect een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Doktersdreefje – Oostdam te Steenbergen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat er voor de periode van de lat...

B&G rapport 1056

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseB&G rapport 1056In opdracht van de gemeente Westvoorne heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf bv, onderdeel van de IDDS-groep, een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldond...

150 kV-kabelverbinding Boxtel-Oirschot; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend veldonderzoek. Deel 1: gemeente Oirschot; Deel 2: gemeente Boxtel

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Ten behoeve van het project Boxtel 150 kV, is TenneT voornemens een ondergrondse kavelverbinding tussen Boxtel en Oirschot te realiseren. Als voorbereiding daarop voert Aveco de Bondt de benodigde onderzoeken uit. Als onderdeel daarvan heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een bureauonderz...

Plangebied Casembrootlaan in Poeldijk, gemeente Westland; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In verband met de geplande nieuwbouw en een nieuw te graven watergang aan de Casembrootlaan wordt door RAAP Archeologisch Adviesbureau een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd.

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op drie locaties aan de Bergstraat te Geffen, gemeente Maasdonk (NB)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2010-38De onderzoekslocatie bestaat uit drie percelen langs de Bergstraat. De Bergstraat is een historische bebouwingsas, die mogelijk al v´o´or 1500 in gebruik was. Hieronder staan per perceel de conclusies weergegeven. Oostelijk perceel, hoge verwachtingswaarde Op het perc...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Pasnagelhof te Ammerzoden, gemeente Maasdriel (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2010-30De onderzoekslocatie ligt op een kronkelwaard van de Maas. Deze meander is voor 1354 door de mens is afgesneden. Deze kronkelwaard heeft een hoge trefkans op archeologische resten vanaf de Vroege Middeleeuwen. Deze verwachting wordt ook bevestigd door de waarnemingen i...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterend fase aan de Hommelstraat 22 te Beuningen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeodienst Rapport 47Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst Gelderland BV heeft een bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Hommelstraat 22 te Beuningen (gemeente Beuningen). Op basis van het bureauond...