Current search

Filters

Total results: 294

Plangebied Gerrit Rietveld College te Utrecht, gemeente Utrecht

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een karterend- en deels verkennend booronderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2011 een karterend- en deels verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Gerrit Rietveld College, gemeente Utrecht. Tijdens het vooronderzoek is in het...

Plangebied waterberging Kadijkweg te Lutjebroek, gemeente Stede Broec

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoekIn het plangebied zijn 58 gutsboringen (diameter 3 cm) gezet in een 40x50 m grid, met enkele aanvullende boringen. Er is geboord tot maximaal 3,0 m -Mv en in het uit te graven gedeelte altijd dieper dan 4,7 m -NAP. De laagopeenv...

Plangebied Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus en november 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. Het onderzoek bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. De aanleiding voor dit onderzoek was het voornemen om op deze...

Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort-Driehuis in Santpoort-Noord, gemeente Velsen. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied HOV Spooronderdoorgang Santpoort-Driehuis in Santpoort-Noord, gemeente Velsen. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een onderdoorgang onder het spoor aan...

Onderzoeksgebied Meulnbarg bij Amerbrug

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AHAMOp basis van eerdere vondsten van de afgelopen decennia ten zuiden van de Amerbrug in en nabij het Oude Amerdiep, wordt op basis hiervan een watermolen uit de Middeleeuwen vermoed. Dit onderzoek is het gevolg van de aanbeveling in Hoven e.a. (2010) om nader archeologisch onderzoek te d...

Plangebied Kolderveen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Wat is de mate van verstoring van de bodemopbouw in het plangebied en zijn daarin aanwijzingen voor grotere archeologische nederzettingen? De bodemopbouw in het plangebied bestaat uit een bouwvoor/verstoorde laag op veen op dekzand. In de boringen 9, 39, 40, 45 en 52 is een podzolbodem in...

Plangebied Plaspoelkade-Zuid Cluster A3, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Coordinaten: 87.070/455.160 Datum einde onderzoek: rapportage: 29-04-2009 Projectmedewerkers: K. Wink Complextype(n):xxx Datering: LME-NT Diversen: Briels, I.R.P.M., Plangebied Plaspoelkade-Zuid Cluster A3, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventa...

Wegomlegging N355 Zuidhorn-Noordhorn

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van eventueel aanwezige archeologische resten in het tracé van de wegomlegging van de N355. Er zijn geen archeologische resten aangetroffen.

Tracé 3A en 3B toegangsweg S-007 en S-137 te Kalkwijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zijn er aanwijzingen voor (grotere) archeologische vindplaatsen? Wat is de mate van verstoring van de bodem? In de top van het dekzand is een podzolbodem gevormd. De top van het dekzand is deels verstoord. Er zijn enkele stukjes houtskool aangetroffen in een laag verspoeld dekzand. Dit kan...

Plangebied Te Werve West, gemeente Rijswijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek:een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in mei en juni 2011 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen sloop en nieuwbouw in het plangebied Te Werve West in de gemeente Rijswi...