Current search

Filters

Total results: 241

Britsum, De Kamp Gem. Leeuwarderadeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2011-09/09In opdracht van BügelHajema Adviseurs is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan De Kamp 10 te Britsum. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De ingreep die is voorzien betreft de bouw van twee woningen. Het...

Oldeberkoop, Oosterwoldseweg (Gem. Ooststellingwerf, Frl.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

2012-08/05ZRapport van het inventariserend archeologisch veldonderzoek (boringen) aan de Oosterwoldseweg te Oldeberkoop.

Steekproefrapport 2014-03/09Z

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2014-03/09ZIn verband met de geplande uitbreiding van een ligboxenstal en de nieuwbouw van een werktuigenberging is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Provincialeweg 12 te Nieuwolda, gemeente Oldambt, provincie Groningen. Voor de plannen is graafwerk nodi...

Winsum, Winsum-Oost, Gemeente Winsum (Gr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Door de Steekproef bv is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op een aantal percelen aan de Netlaan te Winsum, in de gelijknamige gemeente in de provincie Groningen. De opdrachtgever is de gemeente Winsum, die tevens eigenaar is van het terrein. De aanleiding voor het...

Steekproefrapport 2013-05/02Z

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2013-05/02ZIn verband met de geplande uitbreiding van een supermarkt is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Schoolstraat13 te Roden, gemeente Noordenveld, provincie Drenthe. Voor de uitbreiding zijn graafwerkzaamheden nodig waarvan de preciez...

Emmen, Houtweg 400 (Gem. Emmen, Dr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

2014-04/14ZIn verband met de geplande sloop en nieuwbouw van een school is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd aan de Houtweg 400 te Emmen, gemeente Emmen, provincie Drenthe. Voor de nieuwbouw is graafwerk nodig dat een bedreiging vormt voor eventueel aanwezige arche...

Sprang-Capelle, Emmastraat gem. Waalwijk (NB.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.Steekproefrapport 2011-10/12In opdracht van Aeres milieu is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan de Emmastraat te Sprang-Capelle. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Aanleiding tot he...

Krommenie, Uitweg 48 en 50. Gemeente Zaanstad (NH.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.Steekproefrapport 2011-11/06In opdracht van Beijaard Bouwbegeleiding & Vormgeving is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan de Uitweg 48 en 50 te Krommenie. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische w...

Tirns, Thaborwei. Gem. Súdwest Fryslân (Frl.).

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.Steekproefrapport 2012-03/11ZDe Steekproef bv heeft een terrein onderzocht dat grenst aan de Thaborwei te Tirns. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen...

Steekproefrapport 2014-07/01ZC

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2014-07/01ZCIn verband met de geplande bouw van twee panden voor onder meer een restaurant is een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd op twee locaties aan de Kappertsweg te Nijverdal, gemeente Hellendoorn, provincie Overijssel. Voor de bouw is graafwerk...