Current search

Filters

Total results: 22

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...

Verkennend inventariserend veldonderzoek TAQA-Mijnbouwlocatie Zuidwijk te Middenbeemster (Gemeente Beemster)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/173ivm archeologiebeleid van de gemeente Beemster is naast een bureauonderzoek ook een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) noodzakelijk. In opdracht van TAQA Energy BV is door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een verkennend inventarisere...

Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek perceel St. Boschhuijsen te s-Gravendeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In verband met de ontwikkeling van het gebied Boshuizen wordt een verkennend booronderzoek uitgevoerd. De locatie aan de Kruisweg ligt net ten zuiden van de binnenbedijkt Maas. De verwachting van de stroomrug is bewoning in de Romeinse tijd en de Late Middeleeuwen. Resultaten booronderzoek...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen aan de Tuinen 31 te Franeker, gemeente Franekeradeel (F)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aan de Tuinen 31 te Franeker zijn door ARC bv zes boringen gezet om de bodemopbouw te bepalen en de kans op intacte archeologische resten en/of sporen te voorspellen. Bij het onderzoek werd vastgesteld dat ter plaatse geen aanwijzingen voor permanente menselijke bewoning is aangetroffen. W...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek in het plangebied Eilandspolder-Oost te Grootschermer, gemeente Schermer (N.-H.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/110Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek voor het meest noordwestelijk deel van plangebied Eilandpolder-Oost (waar een baggerdepot is gepland) aan de Meerdijk bij Grootschermer.

Plangebied Paradijsstraat 51 in Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2014 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Paradijsstraat 51 in Voorburg in de gemeente Leidschendam-Voorburg. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de bestaande bebouwing deels te renoveren en dee...

Plangebied Reede-Fregat-G.J. van den Boogerdweg, gemeente Brielle; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen bouwwerkzaamheden in de gemeente Brielle. Op basis van het bureauonderzoek gold bij aanvang van het veldonderzoek voor het plangebied een lage archeolo...

B&G rapport 909

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

B&G rapport 909Bij het eerder uitgevoerde bureauonderzoek was de verwachting dat het deel van het plangebied buiten de contouren van de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie intact was. De verwachting is dat de ondergrond bestaat uit pleistocene afzettingen waarin archeologische resten v...

Archeologisch booronderzoek en bouwhistorische opname Koningspade 12­-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Argo 13In mei 2011 zijn, in opdracht van Kwinfra Milieu B.V., door Archeologenbureau Argo een archeologisch booronderzoek en een beperkte bouwhistorische opname uitgevoerd op het plangebied aan de Koningspade 12-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer. De aanleiding tot het booronderzoek werd gevo...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen ten behoeve van de plan- en besluitvorming van The Dutch Zuidbaan te Spijk, gemeente Lingewaal (Gld.).

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2009/161Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennend) ten behoeve van de uitbreiding van golfbaan De Lingewaelsche met het onderdeel The Dutch Zuidbaan te Spijk, gemeente Lingewaal, Gelderland.