Current search

Filters

Total results: 14

Zutphense Archeologische Publicaties 65

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen - Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)Zutphense Archeologische Publicaties 65Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen-Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)

Dijksteeg 1.087 Basisverslag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

VLAK-verslag 1.1De onderzoekslocatie Dijksteeg in Vlaardingen is gelegen op de westelijke flank van een nederzettingsterp, waarvan de aanleg in de 11e of 12e eeuw moet worden geplaatst. De oudste sporen die zijn aangetroffen, bestaan uit een vlechtwerkwand uit de 13e eeuw.

Casuariestraat 16 en omgeving Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0827Om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Casuariestraat e.o. is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een Bureauonderzoek uitgevoerd. Bij het bureauonderzoek is vastgesteld dat het geb...

Doesburg Diachroon. Bewoningsgeschiedenis in de Korte Koepoortstraat te Doesburg van prehistorie tot heden.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Doesburgse Archeologische Publicaties 3Bewonongsgeschiedenis in de Korte Koepoortstraat te Doesburg van prehistorie tot heden.

Dr. Lelykade 34-46 Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek-boringenRapport 0825Om vast te stellen of archeologische waarden aanwezig zijn binnen het plangebied Dr. Lelykade 34 - 46 is door de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag een bureauonderzoek en een Inventariserend veldonderzoek-borin...

Kuinre, een verdronken Zuiderzee nederzetting en schans boven water

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief archeologisch onderzoekBAAC 04.138onderzoeksrapport

Roman Aardenburg: castellum or fortified town?

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De Romeinse agglomeratie Aardenburg. Onderzoek naar de ontwikkeling, structuur en datering van de Romeinse castella en hun omgeving, opgegraven in de periode 1955 - hedenHazenberg Archeologische Serie - deel 3Data van de opgravingen te Aardenburg. Door J.A. Trimpe Burger en zijn opvolgers...

Archeologisch onderzoek huis Keulen in Bergen op Zoom

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Bergen op Zoom 7Wegens het verplanten van een grote plataan in de Kerkstraat, werd een kleine werkput ontgraven. Deze bevond zich op het voormalige achtererf van het huis Keulen in de Kerkstraat, dat zich tot tegen het transept van de Gertrudiskerk uitstrekte. Onde...

Archeologiscge begeleiding De Moriaen, Grote Markt 29 Bergen op Zoom

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten gemeente Bergen op Zoom 23Tijdens het bouwrijp maken van een perceel aan de Grote Markt in Bergen op Zoom, ter plaatse van het voormalige huis De Moriaen, werd een archeologische begeleiding uitgevoerd. Daarbij werden resten van een 13de-eeuwse percelering aangetro...

Bureauonderzoek archeologische waarden, Transvaal Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rapport 0524Er zijn vier locaties waarbij kans is op archeologische waarden. Het betreft de locaties Westerbeek, Haagwoning, Engelenburg en Hoefkade-oost. De eerste twee locaties vallen binnen de zone, die begrensd wordt door De Loosduinseweg, de De la Reyweg, de Steijnlaan en de Monsterse...