Current search

Filters

Total results: 4

Archeologisch bureauonderzoek Doktersdreefje - Oostdam te Steenbergen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

AM12061In april 2012 is door Aeres Milieu in samenwerking met het archeologisch en cultuurhistorisch adviesbureau Transect een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de locatie Doktersdreefje – Oostdam te Steenbergen. Uit het bureauonderzoek blijkt dat er voor de periode van de lat...

Archeologisch bureauonderzoek plangebied Breewaterstraat/Slijkstraat te Vlissingen, gemeente Vlissingen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Walchers Archeologisch Rapport 10Ontwikkeling van een grote zone (ca. 35800 m2) in de historische binnenstad van Vlissingen. Binnen het plangebied worden o.m. koop- en huurwoningen, appartementen, zones voor begeleid wonen en verdiepte parkeergelegenheden gepland. Het plangebied bevindt...

Singel 52 te Delfzijl (gemeente Delfzijl) Een Archeologisch Bureauonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek i.v.m. verbouw pand en aanleg parkeerplaats. Het plangebied ligt binnen oude kern en vesting Delfzijl (AMK-terrein 15266) en mogelijk ook binnen de Oude Schans van 1568. Geadviseerd om een booronderzoek uit te laten voeren.

Proefsleuven ten behoeve van de realisatie van een waterelement op de markt in de gemeente Maassluis

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Ruimtelijk advies op basis van archeologisch bureauonderzoekDe gemeente Maassluis voert een haalbaarheidsstudie uit voor de realisatie van een waterelement op de Markt te Maassluis. In het kader van deze haalbaarheidsstudie zullen drie proefsleuven/proefputten worden gegraven op de Markt....