Current search

Filters

Total results: 308

Best, Plangebied Dijkstraten. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport V-10.0179De oorspronkelijk opbouw van het plangebied laat zich waarschijnlijk beschrijven als een esdek op verspoeld dekzand. Dit komt overeen met de archeologische verwachting, waarbij een overwegend agrarisch landgebruik vanaf de middeleeuwen naar voren was gekomen, waarbij...

Gemeente Lochem, Bolmansweg 7a

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en archeologisch inventariserend onderzoek, karterende faseBAAC rapport V07.0314De bodem in het plangebied ziet er vanaf het maaiveld gemiddeld als volgt uit: onder een 5 à 10 cm dikke Ah-horizont is een maximaal 20 cm dikke BC-horizont aanwezig die geleidelijk overgaat in...

Apeldoorn, Prins Willem Alexanderlaan 1469

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)BAAC rapport V-11.0113In opdracht van Senter Onroerend Goed BV heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitg...

Gemeente Sint-Michielsgestel. Plangebied Spekstraat 12 te Den Dungen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-09.0322Het gaat om een booronderzoek op een verhard bedrijfsterrein (11 boringen). BAAC bv adviseert op basis van de aangetoonde verstoringen en gebrek aan archeologische indicatoren geen vervolgonderzoek.

Nieuwegein Plangebied Beatrixschool, Lohengrinhof 10

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-08.0085Het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitg...

Utrecht, Reitdiepstraat

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)BAAC rapport V-10.0335In opdracht van Aveco de Bondt heeft onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in plan...

Gemeente Gilze en Rijen. Plangebied Rimpelaar 40 te Molenschot

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-09.0319Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Rimpelaar 40 te Mo...

Gemeente Valkenswaard Plangebied Kerkakkerstraat te Dommelen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)BAAC rapport V-10.0140In opdracht van Ravensburgh Vastgoedontwikkeling heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fa...

Gemeente Eersel. Plangebied Vessemseweg 7 te Knegsel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC Rapport V-11.0048In het plangebied Vessemseweg 7 te Knegsel, gemeente Eersel is door BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd. Aanleiding voor dit onderzoek is de bouw va...

Plangebied Oudland te Steenbergen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)BAAC rapport V-10.0033In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitge...