Current search

Filters

Total results: 9

BO en IVO-O Schalkhaar Zwijnenbergweg 7

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Oranjewoud 2009/49Archeologisch booronderzoek aan de Zwijnenbergweg 7 (De Heege-Meggert) te Schalkhaar

IVO-O Langebosschemeer Wildervank

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/19Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen plangebied Langebosschemeer te Wildervank, gemeente Veendam (Groningen).Booronderzoek volgt op bureauonderzoek, uitgevoerd door Libau. Delen die op de Gem. Verwachtingskaart zijn aangegeven me...

Maastricht Archeologische prospectie De Dousberg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 01.080In het kader van de herbestemming van ADe Dousberg@ te Maastricht-West heeft de gemeente Maastricht (Dienst Stadsontwikkeling en Grondzaken, Taakgroep Cultureel Erfgoed) het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAA...

Kampen Plangebied Polder Broeken en Maten

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend booronderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-10.0415In opdracht van de gemeente Kampen heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd op zes locaties binnen het 33,94 ha grote plangebied...

Doorn, Plangebied Woestduinlaan

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek (waarderende fase). Vindplaats 1BAAC rapport V-10.0136Tijdens vooronderzoek is een tweetal mogelijke vindplaatsen aangetroffen (verkennend en karterend booronderzoek; onderzoeksmelding 28534). De eerste betrof een vindplaats uit het laat-paleolithicum t/m...

Archeologisch onderzoek in de omgeving van het prehistorische vuursteenmijnveld te Rijckholt - St. Geertruid; de resultaten van 2010

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rapportage Archeologische Monumentenzorg 2183e jaar onderzoek rond de vuursteenmijnen van Rijckholt - St. Geertruid

Plangebied Drinkwatertransportransportleidingtracé Epe-Zutphen, gemeenten Epe, Apeldoorn, Voorst, Zutphen en Brummen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende, karterende en waarderende fase)RAAP-rapport 2791In opdracht van Vitens heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van juni t/m november 2013 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande reali...

Plangebied Doddeloze Singel tussen Feanwâlden en De Westerein

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

FRCA24In het plangebied zijn archeologische resten uit de Steentijd-Bronstijd aanwezig.

BO en IVO-O rotondes De Wetering en Ammerstal aan de N210 te Bergambacht, Zuid-Holland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/1Bureauonderzoek en booronderzoek ter plaatse van twee toekomstige rotondes aan de N210 ter hoogte van Bergambacht.