Current search

Filters

Total results: 82

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Bureau- en inventariserend veldonderzoek Rembrandtlaan 44 te Bleiswijk, gemeente Lansingerland

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Lansingerland heeft Antea Group in februari 2014 een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de locatie aan de Rembrandtlaan 44 in Bleiswijk. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen. Op de...

Inventariserend veldonderzoek, karterende fase, t.b.v. oever- en kadeproject Franekervaart, gemeente

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Verkennend booronderzoek ter plaatse van een oude huisplaats langs de Franekervaart (locatie 1, Van Harinxmakanaal-Franekervaart) en ter plaatse van de zuidelijke terpvoet van Wammert (locatie 2, Franekervaart - Wammert).

IVO-O d.m.v. boringen (verkennende fase) Zoekse Loop, gemeente Rucphen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. De aanleiding tot het onderzoek is de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone (EVZ). Op dit moment is het plangebied in gebr...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) in het plangebied Oosterparkstadion De Velden te Groningen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In augustus 2012 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud in opdracht van de gemeente Groningen een archeologisch onderzoek in de vorm van een bureauonderzoek met aansluitend een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Oosterpark Stad...

Archeologische onderzoek toekomstige locatie bergbezinkbassins te Wirdum en Wytgaard (briefrapport)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Gemeente Leeuwarden is in de periode juni-juli 2003 een archeologische onderzoek uitgevoerd ter plaatse van twee locaties, één binnen de bebouwde kom van Wirdum en één binnen de bebouwde kom van Wytgaard. Op basis van de resultaten van het archeologisch onderzoek wordt g...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) ter plaatse van de Prinses Irenelaan te Tiel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet onderzoeksgebied, gelegen aan de Prinses Irenelaan, bevindt zich in de binnenstad van Tiel. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrale deel van het rivierenlandschap wat wordt gekenmerkt door de verschillende stroomgordels (oude en huidige rivierlopen) van de Rijn (Lek),...

Inventariserend archeologisch onderzoek Van Cittersweg 1 te Arnemuiden

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet plangebied Van Cittersweg 1 te Arnemuiden, gemeente Middelburg, ligt in de provincie Zeeland. De oppervlakte van het plangebied is ca. 1 ha. Voor de toekomst is de gemeente Middelburg voornemens de bestemming van het gebied te wijzigen in een sportcomplex met parkeerterrein. Om...