Current search

Filters

Total results: 11

Breda KMA-terrein nabij gebouwen F, H en D.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van boringenErfgoedrapport Breda 81In opdracht van het Commando DienstenCentra van het Ministerie van Defensie is een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) door middel van boringen uitgevoerd op het noordelijk deel van het terrein van de Koninklijke...

Archeologsich inventariserend booronderzoek De Holwert-Zuid te Coevorden (DR)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

MUG-publicatie 2010-134De aanleiding tot het hier beschreven archeologisch verkennend inventariserend veldonderzoek (IVO) wordt gevormd door de plannen van gemeente Coevorden voor de herontwikkeling van het zuidelijke deel van bedrijventerrein De Holwert te Coevorden (gemeente Coevorden, p...

Uiterwaardvergravingen in Meinerswijk-Stadsblokken, gemeente Arnhem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: aanvullend bureauonderzoek en verkennend booronderzoekRAAP-RAPPORT 2295In opdracht van Witteveen & Bos heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 8 t/m 15 juni 2011 een aanvullend bureauonderzoek en een verkennend booronderzoek uitgevoerd in verband met de voorg...

Plangebied De Cloese, gemeente Lochem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende fase)LODC2In opdracht van SAB heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juli 2013 een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in verband met sloop- en nieuwbouwplannen in de gemeente Lochem. Tijden...

De Circumvallatielinie in Beltrum, een bureau- en booronderzoek aan de Huurninkallee 4

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeodienst Rapport 15Vooral zal worden gezocht naar de circumvallatielinie die rondom Groenloo is gebouwd tijdens de belegering in 1627

Dijkversterkingsproject Diefdijklinie (Everdingen-Gorinchem)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)Op basis van het bureauonderzoek is geconcludeerd dat in zeven tracédelen een nader archeologisch onderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek diende te worden uitgevoerd. Vier tracédelen zij...

Plangebied Ridderplein in Gemert, gemeente Gemert-Bakel; archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Gemert-Bakel heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een verkennend booronderzoek uitgevoerd in plangebied Ridderplein te Gemert. Voorafgaand aan het veldonderzoek is hiervoor een Plan van Eisen (PvE) opgesteld (Bosman, 2012). Dit PvE bevat tevens een bureaustudie...

Breda Stationsplein

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van booronderzoekErfgoedrapport Breda 79In opdracht van ProRail heeft Bureau Cultureel Erfgoed Breda op 5 augustus 2011 een Inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd op het Stationsplein te Breda. De boringen zijn gezet in d...

Terneuzen Verdubbeling N62 Tractaatweg. Inventariserend Veldonderzoek door middel van boringen.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Verkennend booronderzoek tbv de verdubbeling van de Tractaatweg.

Montferland Beek De Bijvanck Booronderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De Bijvanck in Beek, gemeente MontferlandEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoekIn opdracht van Natuurmonumenten heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied De Bijvanck in Beek (gemeente Montferland). In he...