Current search

Filters

Total results: 13

Riolering Zandwijksingel te Woerden Gemeente Woerden. Een archeologisch bureauonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ODRU Erfgoed rapport 16.De gemeente Woerden heeft in het kader van de herinrichting van de Zandwijksingel te Woerden opdracht verleend voor het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek. Bij deze plannen zijn bodemingrepen in de vorm van damwanden en ankers ter versteviging van de ka...

Boren voor afval: onderzoek op locaties van ondergrondse restafvalcontainers in de Burgwal, Haarlem, gemeente Haarlem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2011 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met de geplande aanleg van 12 ondergrondse restafvalcontainers in de Burgwal, H...

Boren voor afval: onderzoek op de locaties van ondergrondse restafvalcontainers in de binnenstad van Haarlem, gemeente Haarlem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juli 2011 een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met de geplande aanleg van 87 ondergrondse restafvalcontainers in de binnenstad van...

Plangebied Lammermarkt in Leiden gemeente Leiden archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in februari 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Lammermarkt te Leiden in de gemeente Leiden. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie een parkeergarage te realiseren. Op basis van het bureauonderzoek g...

Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseHet plangebied ligt op de oeverwal van de Lek, op een plaats waar eind 14e eeuw een nieuw deel van de stad Culemborg is gebouwd. Mogelijk komt in de diepere ondergrond ook nog een stroomrug voor uit het Vroeg-Neolithicum. Afzettingen van deze...

Ondergrondse afvalcontainers Oud Bodegraafseweg - Nassaustraat - Koningstraat, gemeente Bodegraven-Reeuwijk; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek, inventariserend veldonderzoek en archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in oktober 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek gevolgd door een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van drie ondergrondse afvalcontainers in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Alle onderzoekslocaties...

Plangebied Dorp 7 in Waarder gemeente Bodegraven-Reeuwijk archeologisch vooronderzoek een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Dorp 7 te Waarder in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie twee ondergrondse (afval)containers aan te leggen. Zoals...

Raamvest en Wilsonsplein, Haarlem

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

rapport 2808Een Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoekIn opdracht van de gemeente Haarlem, stedelijke projecten heeft ADC ArcheoProjecten een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Raamvest en Wilsonsplein in Haarlem (gemeente Haarlem...

Alkmaar Plangebied Yxie aan het Doelenveld Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

DoelgerichtEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuven in het plangebied Yxie/Doelenveld, gemeente AlkmaarIn opdracht van de gemeente Alkmaar heeft ADC ArcheoProjecten binnen het plangebied Doelenveld een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) middels proefsleuven uitgevoerd...

BOORrapporten 540

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BOORrapporten 540In opdracht van Multi Vastgoed bv heeft het Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR) in april en mei 2012 een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Rotterdam Forum Coolsingel. Het veldwerk is voorafgegaan door een bureauonderzoek. Het...