Current search

Filters

Total results: 2

Riolering Zandwijksingel te Woerden Gemeente Woerden. Een archeologisch bureauonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ODRU Erfgoed rapport 16.De gemeente Woerden heeft in het kader van de herinrichting van de Zandwijksingel te Woerden opdracht verleend voor het uitvoeren van een archeologisch bureauonderzoek. Bij deze plannen zijn bodemingrepen in de vorm van damwanden en ankers ter versteviging van de ka...

Onderzoekstrace N208, gemeente Hillegom; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in november 2011 een bureau- en inventariserend veldonderzoek verkennende fase uitgevoerd in verband met de herinrichting van de N208 in de gemeente Hillegom. Uit het veldonderzoek blijkt dat de mate en diepte van de bodemverstoringen in het onderzoek...