Current search

Filters

Total results: 59

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

IVO-O d.m.v. boringen (verkennende fase) Zoekse Loop, gemeente Rucphen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van het Waterschap Brabantse Delta heeft Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een inventariserend veldonderzoek door middel van boringen uitgevoerd. De aanleiding tot het onderzoek is de ontwikkeling van een ecologische verbindingszone (EVZ). Op dit moment is het plangebied in gebr...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Paleogeografische ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Deze publicatie biedt een actueel en zo volledig mogelijk overzicht van de geologische en archeologische ontwikkeling van het Gooi en omstreken sinds het Saalien. De grondslag wordt gevormd door vele onderzoeken die de afgelopen jaren door vrijwilligers zijn verricht, bijvoorbeeld door vel...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Inrichting Sarsven en de Banen, gemeenten Nederweert en Leudal; archeologisch vooronderzoek: een verkennend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de Dienst Landelijk Gebied Limburg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau een verkennend veldonderzoek uitgevoerd in het ruimere onderzoeksgebied Sarsven en de Banen in de gemeenten Nederweert en Leudal. Dit gebied zal de komende jaren grondig worden heringericht. Het verke...

BECKER-VANDEGRAAF 16129

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BECKER-VANDEGRAAF 16129onderzoeksrapport

Plangebied Roderweg 39 te Liempde. Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

V-12.0308Er zijn vooralsnog geen archeologische waarden binnen het plangebied zelf bekend, al zijn op circa 5 meter ten westen van het plangebied vuurstenen werktuigen uit het neolithicum bekend. Op basis van het bureauonderzoek werd verwacht dat binnen het plangebied een enkeerdgrond op d...

V-12.0440

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

V-12.0440Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het onderzoeksgebied Oisterwijksedreef 10 te Haaren. Het onderzoeksgebied omvat drie kleinere plangebieden waar...