Current search

Filters

Total results: 472

Archeologische begeleiding in het trace van de betuweroute

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tracetraject Verlegde Haven Spoorlijn (VHS)Tracetraject Kort Sluit Route (KSR)Tracetraject BR1/02Tracetraject BR2/01Tracetraject BR2/02Tracetraject BR3/01Tracetraject BR3/02Tracetraject BR3/02bTracetraject BR3/03-4/01 en Gasleidingen W16, W19 en W22Tracetraject BR4/02Tracetraject BR5/01Tra...

Plangebied Bandertlaan te Echt. Gemeente Echt-Susteren

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 20, 21 en 22 juli 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd ten oosten van de Bandertlaan te Echt (gemeente E...

Prehistorie tussen de schapen I

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek Zutphen - Looerenk (Leesten-Oost): - opgraving van deelplan fase I, - AAO van deelplan fase IIBAAC rapport 00.068In dit rapport worden drie onderdelen van het archeologisch onderzoek op de Looërenk beschreven. In de eerste plaats bevat dit werk de uitwerking van de...

Masterplangebied Internationale zone, deelgebied Johan de Wittlaan e.o. Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0930Het bureauonderzoek heeft aangetoond dat het plangebied zich in een belangrijke archeologische zone van Den Haag bevindt. Bovendien liggen de archeologisch relevante niveaus hier over het algemeen op een behoorlijke diepte onder maaiveld wa...

RAAP Rapport 86c: Archeologische Begeleiding Betuweroute Deel C: Waardering van de vindplaatsen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De resultaten van het waarderend onderzoek bij de tracebegeleiding van de Betuweroute zijn in dit rapport opgenomen.

Nederzettingssporen uit de Bronstijd bij Zwaagdijk-Oost. Een definitief archeologisch onderzoek in het Plangebied Zwaagdijk-Oost, gemeente Wervershoof (N.-H.).

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 113Aan de zuidzijde van Zwaagdijk-Oost (gemeente Wervershoof, N.-H.) wordt een terrein van ca. 20 hectare ontwikkeld voor een groot bedrijventerrein .Een groot deel van het oostelijk terreindeel staat op de Archeologische Monumentenkaart (AMK) vermeld als een terrein met ho...

Hanzelijn Tracedeel Oude land - Inventariserend Archeologisch Onderzoek fase 2.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 105Aanleiding voor het Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek fase 2 door middel van boringen is de aanleg van een nieuwe spoorlijn, de Hanzelijn, voor reizigers- en goederenvervoer tussen Lelystad en Zwolle. ProRail realiseert de aanleg van de Hanzelijn in opdracht va...

Roermond, Plangebied Broekhin-Noord. Archeologisch onderzoek.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

A-08.0219In opdracht van de BRO Tegelen heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) een definitief archeologisch onderzoek uitgevoerd te Roermond (gemeente Roermond), plangebied Broekhin-Noord. Door de geplande bes...

Beverwijk-Heemskerk Broekpolder

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Landscapes in the Broekpolder: excavations around a monument with aspects of the Bronze Age to the Modern, Beverwijk and Heemskerk, Noord-Holland.Excavation of large area (12 ha) covering Bronze Age to present day. Field systems, settlement, offering site, duck decoy. Stacked landscape on...

Kastelenlaan-Koekeltse Boslaan, gemeente Ede

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenADC 441onderzoeksrapport