Current search

Filters

Total results: 46

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) ter plaatse van de Prinses Irenelaan te Tiel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet onderzoeksgebied, gelegen aan de Prinses Irenelaan, bevindt zich in de binnenstad van Tiel. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrale deel van het rivierenlandschap wat wordt gekenmerkt door de verschillende stroomgordels (oude en huidige rivierlopen) van de Rijn (Lek),...

Plangebied Zwethzone, gemeente Rijswijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in de zomer van 2010 een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied de Zwethzone in...

V-12.0440

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

V-12.0440Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het onderzoeksgebied Oisterwijksedreef 10 te Haaren. Het onderzoeksgebied omvat drie kleinere plangebieden waar...

BO en IVO-O herinrichting recreatieterrein De Molenkamp te Zeegse (Dr.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39Bureau- en inventariserend veldonderzoek naar aanleiding van de herinrichting van recreatieterrein De Molenkamp te Zeegse.

Een archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van grondboringen bij het Kuinderbos te Bant, gemeente Noordoostpolder (Fl.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2004-71Naar aanleiding van het voornemen tot het uitvoeren van natuurinrichtingswerken in het Schoterveld bij Bant, gemeente Noordoostpolder is besloten om bij de planontwikkeling optimaal rekening te houden met de archeologische waarden in dit gebied. Daartoe heeft Staatsbos...

Grolloo-Zuidesch (gemeente Aa en Hunze, provincie Drenthe)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische veldkartering en archeologisch booronderzoekIn het voorjaar van 2007 hebben amateurarcheologen van de Drents Praehistorische Vereniging op verzoek van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort een archeologische oppervlaktekartering uitgevoerd op de Zuidesch va...

Plangebied Jan van Rijzewijkstraat gemeente Tilburg archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Tilburg heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in juni 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande aanleg van een nieuwe weg in de gemeente Tilburg. Doel van het bureauonderzoek was het verwerven van informatie over bek...

Plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie...

BO en IVO-O Julianaziekenhuis Apeldoorn

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/139Bureauonderzoek en inventariserend booronderzoek (verkennend) t.b.v. herontwikkeling terrein Julianaziekenhuis te Apeldoorn.