Current search

Filters

Total results: 25

Goirle Huzarenwei

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief onderzoekBAAC 04.134onderzoeksrapport

Lienden - Woonwagenkamp

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Drie erven uit de Midden-Bronstijd bij LiendenOpgraving in het kader van infrastructurele werken van de Betuweroute. Locatie A en B, vindplaats 14: Woonwagenkamp Locatie C, vindplaats 15: Lienden

IVO-P Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/8Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout (gemeente Alphen-Chaam)Proefsleuvenonderzoek volgend op onderzoek OM 43580.

Plangebied WBL-leiding Itteren-Borgharen, gemeente Maastricht; een archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Consortium Grensmaas heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van de WBL-leiding tussen Itteren en Borgharen in de gemeente Maastricht. Er zijn twee verschillende begeleidingsvormen toegepast. Tus...

Plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie...

Archeologisch onderzoek Hunebedcentrum te Borger

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van het Hunebedcentrum te Borger. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en de rapportage hierover. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt o...

Archeologisch onderzoek op het plangebied Schrames te Helden. Bewoningssporen van het laat neolithicum tot de late middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De opgraving Schrames heeft vindplaatsen uit de vroeg bronstijd tot uit de late middeleeuwen aan het licht gebracht. Daarnaast is vermoedelijk ruis van bewoning uit het late neolithicum-vroege bronstijd aangetroffen. Sporen van begravingen zijn niet waargenomen, deze bevinden zich naar all...

RAAPRAPPORT 1118

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch onderzoek: proefsleuvenRAAPRAPPORT 1118onderzoeksrapport

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend boorzonderzoek Klooster Alverna te Aerdenhout N-H

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van sloop- en bouwwerkzaamheden op het terrein van het Klooster Alverna in Aerdenhout. Hier zijn tevens verkennende boringen gezet (meldingsnummer 25309). Het Klooster St. Franciscus Alverna is het Moederhuis (hoofdgebouw) van de Congr...

Erasmusveld Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0717In verband met de masterplanstudie van het Erasmusveld (Wateringse Veld) heeft de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag de afdeling Archeologie verzocht om een bureauonderzoek te doen naar bekende en verwachte archeologische waarden i...