Current search

Filters

Total results: 10

Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren en de huidige bebouwing deels te slop...

Plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie...

Verbetering Weelkade en waterberging Waterpolder, gemeente Opmeer; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2010 een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de verbetering van de Weelkade en extra waterberging in de Weelpolder, gemeente Opmeer. Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek gold bij de aanvang van het...

Plangebied Liewegje te Haarlem, gemeente Haarlem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende en karterende fase uitgevoerd in plangebied Liewegje in de gemeente Haarlem. Het plangebied ligt ten oosten van de Haarlemse binnenstad en ten wes...

Plangebied Polder Nieuwkoop, Zuid- en Noordeinderpolder, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een beleidsadvieskaart

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juni en oktober 2011 een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd in verband met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het oostelijke buitengebied in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plangebied...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend booronderzoek aan de Hondevoort 7 en 7b te Eibergen, gemeente Berkelland (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De onderzoekslocatie ligt in het oostelijk landgebied in de Achterhoek. De locatie zelf ligt op een dekzandrug aan de rand van het dal van de Berkel, dat ten noorden van de locatie ligt. Volgens de gemeentelijke geomorfologische kaart zijn op de locatie enkeerdgronden aanwezig. In de omgev...

Plangebied De Volgerlanden-West, gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2010 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen bestemmingsplanwijziging en bouwwerkzaamheden in de nieuw woonwijk De Volgerlanden-West in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Tijdens het booronderzoek is in het...

Plangebied Rembrandtlaan 14 in Voorhout, gemeente Teylingen; archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Rembrandtlaan 14 in Voorhout in de gemeente Teylingen. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie de bestaande bebouwing te slopen en nieuwbouw te plegen. Zo...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) aan de Kibbel, ten zuiden van Wervershoof, gemeente Wervershoof (N.-H.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aanleiding tot het uitvoeren van onderhavig boor-onderzoek vormt de voorgenomen realisatie van een woning en bedrijfsruimte op een perceel aan de oostkant van De Kibbel ten zuiden van Wervershoof. De onderzoekslocatie ligt op de rand van een getijdegeul of -kreek van een voormalig wadd...

Plangebied Waarderpolder, gemeente Haarlem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juni 2011 een inventariserend veldonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande werkzaamheden in de gemeente Haarlem. Op basis van het bureauonderzoek geldt voor het...