Current search

Filters

Total results: 94

Hanzelijn Tracedeel Oude land - Inventariserend Archeologisch Onderzoek fase 2.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 105Aanleiding voor het Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek fase 2 door middel van boringen is de aanleg van een nieuwe spoorlijn, de Hanzelijn, voor reizigers- en goederenvervoer tussen Lelystad en Zwolle. ProRail realiseert de aanleg van de Hanzelijn in opdracht va...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport Oranjewoud 2008/142In de periode september - oktober 2008 is in opdracht van A. Boerma door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureau- en inventariserend veldonderzoek uitgevoerd aan het Eerste Kruisdiep OZ 95 te Nieuw-Weerdinge, gemeente Emmen (Drenthe). De aanleidin...

Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren en de huidige bebouwing deels te slop...

Aanvullende Archeologische Inventarisatie (AAI-1) ter plaatse van de Prinses Irenelaan te Tiel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RapportHet onderzoeksgebied, gelegen aan de Prinses Irenelaan, bevindt zich in de binnenstad van Tiel. Het onderzoeksgebied bevindt zich in het centrale deel van het rivierenlandschap wat wordt gekenmerkt door de verschillende stroomgordels (oude en huidige rivierlopen) van de Rijn (Lek),...

Bergen (Limburg), Plangebied Heereven

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-09.0060In opdracht van Dienst Landelijk Gebied heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevo...

Plangebied Zwethzone, gemeente Rijswijk

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (karterende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in de zomer van 2010 een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) uitgevoerd in verband met de voorgenomen ontwikkeling van het plangebied de Zwethzone in...

Bankastraat 149-151Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek-boringenHaagse Archeologische Rapportage 1125Uit het bureauonderzoek bleek dat, op basis van de geologie binnen het plangebied en vindplaatsen uit de omgeving, een verwachting bestond op sporen van een nederzetting uit de prehi...

V-12.0440

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

V-12.0440Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het onderzoeksgebied Oisterwijksedreef 10 te Haaren. Het onderzoeksgebied omvat drie kleinere plangebieden waar...

Verslag Inventariserend Veldonderzoek (boringen) Voorhout – Jacoba van Beierenweg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Coordinaten:93735/ 471560 Datum einde onderzoek:06-06-2005 Projectmedewerkers:P.Jongste; T.Hamburg Complextype(n):bewoning Datering:laatprehistorisch of protohistorisch Diversen:In verband met bouwplannen heeft Archol een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In opdracht van de familie Venne...

BO en IVO-O herinrichting recreatieterrein De Molenkamp te Zeegse (Dr.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/39Bureau- en inventariserend veldonderzoek naar aanleiding van de herinrichting van recreatieterrein De Molenkamp te Zeegse.