Current search

Filters

Total results: 6

Archeologisch booronderzoek en bouwhistorische opname Koningspade 12­-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Argo 13In mei 2011 zijn, in opdracht van Kwinfra Milieu B.V., door Archeologenbureau Argo een archeologisch booronderzoek en een beperkte bouwhistorische opname uitgevoerd op het plangebied aan de Koningspade 12-13 te Hoogwoud, gemeente Opmeer. De aanleiding tot het booronderzoek werd gevo...

Grensmaaslocatie Nattenhoven

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenGM 13 Nattenhoven ten oosten van de BergerwegGM 14 Nattenhoven ten westen van de BergerwegDe Grensmaaslocaties Bosscherveld, Maasband, Meers, Urmond, Nattenhoven, Grevenbicht, Vissersweert, Roostere...

Plangebied Trace Broerdijk-Coenplein te Twisk, gemeente Medemblik. Proefsleuvenonderzoek met doorstart naar een opgraving.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft van 19 tot en met 22 juli 2010 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in verband met de voorgenomen aanleg van een fietspad tussen de Broerdijk en het Coenplein in Twisk in de gemeente Medemblik. Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek...

Kennemerland in de Bronstijd

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventarisatie en synthese van archeologische vindplaatsenIn opdracht van Provincie Noord-Holland is een kennis-inventarisatie en synthese uitgevoerd naar de Bronstijd in Kennemerland. Dit onderzoek heeft verschillende doelstellingen. Ten eerste is als doel gesteld om de collectie van het...

Boxmeer-Sterckwijck

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Onderbouwing van beschermde delen van een cultuurlandschap in het kader van de MonumentenwetRACM Rapportage Archeologische Monumentenzorg 138In dit document voor het plangebied Sterckwijck (gemeente Boxmeer) wordt een overkoepelend perspectief op het bodemarchief beschreven en toegelicht....

RAAP-NOTITIE 2978

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP-NOTITIE 2978Verkennend booronderzoek met als doel vaststellen verstoringsdiepte. Bureauonderzoek reeds uitgevoerd door Cultureel Erfgoed Noord-Holland (Klooster, 2008). Op verzoek opdrachtgever omvant het te onderzoeken gebied alleen zones met toekomstige bestemming natuur (dus niet d...