Current search

Filters

Total results: 107

Limmen Hooghuizen 2011

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zicht op Hooghuizen. Een inventariserend archeologisch onderzoek naar een begraven hofstede in LimmenDiachron notitie 113Eén van de hoofddoelen was te controleren in hoeverre de verwachtingen van het grondradaronderzoek door Saricon aansloten bij de resultaten van het archeologisch proefsl...

Nederzettingssporen uit de ijzertijd en Romeinse tijd Archeologisch onderzoek aan de Wolfskuilseweg in Nijmegen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Berichten Nijmegen – Briefrapport 81Bij het onderzoek aan de Wolfkuilseweg zijn zes proefsleuven aangelegd. In vijf van de zes sleuven zijn sporen uit de IJzertijd en de Romeinse tijd waargenomen.

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op de hoek van de Bredaseweg en de Hofdreef te Zundert

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/20In januari 2008 is door Oranjewoud een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het kadastrale perceel 8226 op de hoek van de Bredaseweg en de Hofdreef te Zundert in de gemeente Zundert. Het proefsleuvenonderzoek op perceel 8226 bestond uit 3 proefsle...

Plangebied Overijsselselaan, Gemeente Leeuwarden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een proefsleuvenonderzoekIn opdracht van de gemeente Leeuwarden heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau van 11 tot en met 20 oktober 2010 een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Overijsselse laan te Goutum/Wirdum. De gemeente Leeuwarden heeft het voorn...

Plangebieden Bovenkamp II en Wezeweg 4, gemeente Heerde

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven)RAAP-rapport 2182In opdracht van de gemeente Heerde heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in augustus en september 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met gepla...

Olst_Wijhe Nul Den Den Nul Informatiecentrum Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Olst Wijhe – Den Nul InformatiecentrumEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenIn het kader van geplande nieuwbouw en de aanleg van een vaart binnen het plangebied Den Nul-Informatiecentrum (gemeente Olst-Wijhe) is archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzo...

Plangebied Groenesteinlaan

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Het betreft een proefsleuvenonderzoek voor de sloop en bouw van een schoolgebouw aan de Groenesteinlaan 13. Het plangebied ligt in een zone met een hoge archeologische verwachting. Het plangebied bevindt zich op de voormalige es van Helpen (Helpman). In de directe nabijheid van het plangeb...

Veldhoven Oerle Zuid fase 1 Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Oerle-Zuid, VeldhovenEen inventariserend veldonderzoek in de vorm van een karterend en waarderend vuursteenonderzoek en proefsleuvenADC ArcheoProjecten heeft een Inventariserend VeldOnderzoek (IVO) in de vorm van een karterend en een waarderend veldonderzoek uitgevoerd in het plangebied Ve...

Afferden, Bergen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Onderzoek langs de Maas bij Afferden (gemeente Bergen) in 2008Een oppervlaktekartering en proefsleuvenonderzoek ten behoeve van een gebiedsgerichte waarderingRAM Rapportage Archeologische Monumentenzorg 183In 2008 heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een oppervlaktekartering en...

Elst (UT). Zwijnsbergen 57

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC rapport A-11.0280BAAC bv heeft in opdracht van Buro voor Bouwkunde Veenendaal een Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op plangebied Zwijnsbergen 57 te Elst (UT), gemeente Rhenen(UT). Dit onderz...