Current search

Filters

Total results: 27

Bewoningssporen in de Horzak

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een proefsleuven onderzoek en definitieve opgraving te Oss-Horzak WestArchol Rapport 179In opdracht van de gemeente Oss heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) in september 2011 een proefsleuvenonderzoek en defnitieve opgraving uitgevoerd te Oss-Horzak West. In navolging van het a...

Prehistorische resten en een middeleeuwse landweer op bedrijventerrein Rode Beek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Resultaten van een archeologisch inventariserend proefsleuvenonderzoek te Schinveld, gemeente OnderbankenArchol rapport 211Archol bv heeft in opdracht van de Gemeente Onderbanken in de kader van de realisatie van bedrijventerrein Rode Beek te Schinveld een archeologisch inventariserend pro...

Proefsleuvenonderzoek te Stein-Winkelcentrum

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archol Rapport 168In januari 2012 heeft ARCHOL een Inventariserend Veldonderzoek met behulp van proefsleuven uitgevoerd in de gemeente Stein (L) ten behoeve van de bouw van een nieuw winkelcentrum. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn enkele archeologische resten aangetroffen in de vorm...

Sporen in Stein

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend Veld Onderzoek van een nederzettingsterrein uit de vroege ijzertijd te Stein (locatie Gavarellestraat-Assevedostraat)In opdracht van Stichting Maaskant Wonen heeft Archeologisch Onderzoek Leiden BV (Archol) een Inventariserend Veld Onderzoek (IVO) in de vorm van proefsleuve...

Bandkeramische sporen onder de basisschool aan de De Halstraat in Stein. Een archeologische begeleiding conform protocol opgraven.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tijdens de eerste fase van de archeologische begeleiding voorafgaande aan de bouw van het integraal kindcentrum zijn 10 sporen aangetroffen waarvan 4 kuilen en twee paalsporen uit de lineaire bandkeramische periode en 1 kuil uit de ijzertijd. In de kuilen werd aardewerk, vuursteen en steen...

Graven naar greppels; De opgraving van vindplaats 2 op het GHHR-terrein in plangebied Nieuw Valkenburg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archol rapport 136In opdracht van Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in het voorjaar van 2009 een opgraving uitgevoerd op vindplaats 2 in onderzoeks¬gebied Grondverbeteringsinstallatie Hoogheemraadschap Rijnland (GHHR). De reden voor het onderzoek zijn plannen van het Hooghe...

Boren en graven in de delta van de Oude Rijn

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een inventariserend veldonderzoek in plangebied Nieuw ValkenburgIn opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in samenwerking met RAAP Archeologisch Adviesbureau en de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden, in 2008 en 2009 archeologisch onderzoek uitge...

Echteld Medelsestraat (Medel 1A)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Romeinse graven en een woonterp uit de historische tijdArchol Rapport 187Bij het IVO-proefsleuvenonderzoek aan de Medelsestraat in Echteld zijn vondsten aangetroffen uit de perioden ijzertijd-Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Een deel van deze vondsten is te relateren aan g...

Sleuven door de delta van de Oude Rijn

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Plangebied Nieuw Valkenburg, gemeente Katwijk. Inventariserend Veldonderzoek door middel van proefsleuven. Deelgebied 2cArchol-rapport 172Deelgebied 2c. Zie de relations voor deelgebieden 1, 2a en 2b. In opdracht van het Projectbureau Locatie Valkenburg heeft Archol bv in samenwerking met...

Neolithicum en ijzertijd in de Maaskant

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Opgravingen van een midden-neolithische nederzetting en een midden- en late ijzertijd crematiegrafveld te Haren (N-Br.)Archol Rapport 214Naar aanleiding van bouwplannen van de gemeente Oss heeft Archol bv binnen een perceel aan de Groenstraat te Haren een definitieve opgraving uitgevoerd i...