Current search

Filters

Total results: 8

Dokkum, Parklaan. Een inventariserend archeologisch veldonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

STEEK 2004.12.01Plangebied Parklaan bevindt zich aan de zuidwestzijde van Dokkum, gemeente Dantumadeel. De oostgrens wordt gevormd door de school en sporthal aan de Parklaan, terwijl de westgrens de sloot ten oosten van Rondweg West nummers 158 en 160 is. Ten noorden van het plangebied loo...

Assen, Vaart ZZ/ Wanderlocatie (Dr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2006.06.05onderzoeksrapport

Westerbroek, bedrijventerrein Energieweg. Een archeologisch inventariserend veldonderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

STEEK 2004.01.07onderzoeksrapport

Ureterp-De Gilden. Een verkennend archeologisch onderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

STEEK 2003.02-09In het plangebied Ureterp-De Gilden is in oktober 2002 een archeologische quick scan uitgevoerd. Bedrijventerrein De Gilden ligt aan de zuidoostkant van Ureterp in de gemeente Opsterland. Het terrein ligt tussen de Mounleane en de Dr. Prakkenleane. De RDcentrumcoördinaten z...

Abbekerk, Zuideinde (NH)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2006.02.01onderzoeksrapport

Uitdam, Praktijkproef Dijk op Veen. Gemeente Waterland (N.H.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Inventariserend Archeologisch VeldonderzoekSteekproefrapport 2011-05/04Voor een plangebied ten noorden van Uitdam, gemeente Waterland, is een archeologisch bureauonderzoek met uitbreiding tot een booronderzoek uitgevoerd ten behoeve van de geplande aanleg van een proefopstelling voor e...

Dinxperlo: Een aanvullende archeologische inventarisatie

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

STEEK 2002.04.04Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de gemeente Dinxperlo, vertegenwoordigd door dhr. H. Visser, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. De aanleiding is de toekomstige nieuwbouw in het plangebied. Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen en het bepalen van d...

Wergea (Fr.), Manege Beerse

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2006.06.14onderzoeksrapport