Current search

Filters

Total results: 2,732

Aan de rand van dorp en beek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek Meddosestraat te WinterswijkRAAP-rapport 2763In opdracht van De Woonplaats heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in september/oktober 2012 en februari/maart 2013 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouwplannen aan de Meddosestr...

Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Datum einde onderzoek:03-2009 Projectmedewerkers:drs. J.H.M. van Eijk & drs. F. Stevens Complextype(n):NX Datering:xxx Diversen:Groot, R.W. de, Plangebied Weideveld II en Groote Wetering II, gemeente Bodegraven; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, RAA...

Nederzettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd langs de snelweg tussen Culemborg en Deil.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de verbreding van de A2.In het kader van de verbreding van Rijksweg A2 tussen Everdingen en Empel is een archeologisch begeleiding uitgevoerd langs het tracédeel dat loopt van de afslag Culemborg tot het knooppunt Deil. Ontdekkin...

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...

Bewoning uit de late bronstijd, ijzertijd en Romeinse tijd in de woonwijk De Linie te Groningen.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Stadse fratsen 9De archeologische onderzoeken op het terrein De Linie te Groningen hebben aangetoond dat dit gebied gedurende lange tijd intensief bewoond is geweest. De aangetroffen sporen en vondsten geven aan dat hier in de midden-ijzertijd (500 - 250 v. Chr.) en late ijzertijd (250 - 1...

Breda Rat Verleghstraat naast 3

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenErfgoedrapport Breda 147In opdracht van de gemeente Breda heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 29 augustus tot en met 4 september 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het ter...

Aanvullend Archeologisch onderzoek in het tracé van de Betuweroute, Geldermalsen-Eigenblok west (AAO 7)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 8In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen/Railinfrabeheer (NS/RIB) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente Geldermalsen. Object van het onderzoek was een terrein in de omgeving van Deil, te...

Middeleeuws Melderslo – onderzoeksgebied De Locht te Melderslo, gemeente Horst aan de Maas

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek (inventariserend veld¬onderzoek in de vorm van proefsleuven) en een archeologische opgravingIn opdracht van Museum De Locht heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in januari 2009 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband...

Maastricht Klevarie-Sint Servaasbolwerk Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek in het kader van de bouw van het nieuwe zorgcentrum aan de Polvertorenstraat te MaastrichtEen proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleidingADC ArcheoProjecten heeft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een Archeologische Begeleiding conform protocol Opgrav...

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...