Current search

Filters

Total results: 1,333

Kraggenburg, Kadoelerweg 20 (Fl.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproef rapport 2008-07/05onderzoeksrapport

Geesertil, Gemeente Coevorden (Dr.). Verslag van een archeologische begeleiding

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In dit verslag wordt de archeologische begeleiding beschreven van graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een waterweg aan de Tilweg te Gees, gemeente Coevorden. Dit onderzoek volgt uit een eerder uitgevoerd bureauonderzoek en een daarop volgend inventariserend booronderzoek. In h...

Vinkeveen, Herenweg 112. Gemeente De Ronde Venen (Utr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend Veldonderzoek door middel van ProefsleuvenSteekproefrapport 2011-04/12Op 27 april 2011 is in opdracht van Ontwikkelings Maatschappij Buitenveldert Amsterdam, vertegenwoordigd door de heer H. Philipsen, een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoer...

Groningen, Chopinlaan (Gr.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproef rapport 2008-03/17onderzoeksrapport

Een inventariserend archeologisch veldonderzoek aan de Klokbekerweg 17 te Lelystad (Fl.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

onderzoeksrapport

Gemeente Hoogeveen (Dr), Stuifzand, Tiendeveen en Nieuweroord. Een bureauonderzoek naar archeologische waarden

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In dit rapport wordt het archeologisch bureauonderzoek beschreven dat werd uitgevoerd voor drie dorpen ten oosten en noordoosten van de Hoogeveen, gemeente Hoogeveen. Het betreft hier de dorpen Stuifzand, Tiendeveen en Nieuweroord. In het inleidende deel worden de aanleiding en doel geform...

Britsum, De Kamp Gem. Leeuwarderadeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2011-09/09In opdracht van BügelHajema Adviseurs is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan De Kamp 10 te Britsum. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De ingreep die is voorzien betreft de bouw van twee woningen. Het...

STEEK 2005.10.03

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2005.10.03onderzoeksrapport

Beetsterzwaag, De Schakel (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2005.07.6onderzoeksrapport

Berlikum (Fr.), Hemmemastate

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een inventariserend archeologisch veldonderzoekSTEEK 2005.12.04onderzoeksrapport