Current search

Filters

Total results: 418

Aan de rand van dorp en beek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek Meddosestraat te WinterswijkRAAP-rapport 2763In opdracht van De Woonplaats heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in september/oktober 2012 en februari/maart 2013 een archeologische opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen nieuwbouwplannen aan de Meddosestr...

Archeologische opgraving eerste fase Koningstraat, gemeente Middelburg

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aan de Koningstraat zijn de huizen door verzakking van gebouwdelen onbewoonbaar verklaard en wachten op de sloop. In overeenstemming met het archeologiebeleid van de gemeente Middelburg is in een vroeg stadium van de planvorming hier een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd door de Wal...

Zutphense Archeologische Publicaties 39

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zutphense Archeologische Publicaties 39Onderzoek van botanische makroresten uit de beerput van het huis Vaaltstraat 4 in Zutphen

Zutphense Archeologische Publicaties 20

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Zutphense Archeologische Publicaties 20De archeologische begeleiding van de rioolvervanging in de Spittaalstraat in Zutphen

Zutphense Archeologische Publicaties 65

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen - Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)Zutphense Archeologische Publicaties 65Archeologisch onderzoek naar structuren uit de opgravingen Zutphen-Stadhuis en Kuiperstraat 1 (gem. Zutphen)

Archeologische Kroniek 1988

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Holland, Regionaal-historisch tijdschrift21e jaargang, nummer 6In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Noord- en Zuid-Holland, per plaats. Dit wordt weergegeven in drie periodes, namelijk de Prehistorie, Romeinse Tijd en de Middeleeuwen en la...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2013

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

45e jaargang, 2013In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

42e jaargang, 2010In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Rotterdam CEBECO terrein beg DO

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Rotterdam Blaak 31, voormalig CEBECO-terreinEen archeologische begeleidingIn opdracht van Provast heeft ADC ArcheoProjecten een Archeologische Begeleiding (volgens protocol opgraven) uitgevoerd ten behoeve van herontwikkeling van het terrein op de locatie Blaak 31 in de gemeente Rotterdam....

Gouda Bolwerk hoek Hoge Gouwe en Nonnenwater Begeleiding

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Sanering riolering Gouda - BolwerkEen archeologische begeleidingHet Bolwerk ligt in de noordwestelijke hoek van de historische binnenstad. Het hotel dat hier wordt gebouwd, moet worden aangesloten op de openbare riolering. Het rioleringstracé dat hiervoor gegraven dient te worden is veront...