Current search

Filters

Total results: 19

Goirle Huzarenwei

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief onderzoekBAAC 04.134onderzoeksrapport

Lienden - Woonwagenkamp

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Drie erven uit de Midden-Bronstijd bij LiendenOpgraving in het kader van infrastructurele werken van de Betuweroute. Locatie A en B, vindplaats 14: Woonwagenkamp Locatie C, vindplaats 15: Lienden

IVO-P Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/8Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout (gemeente Alphen-Chaam)Proefsleuvenonderzoek volgend op onderzoek OM 43580.

Plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie...

Archeologisch onderzoek op het plangebied Schrames te Helden. Bewoningssporen van het laat neolithicum tot de late middeleeuwen

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De opgraving Schrames heeft vindplaatsen uit de vroeg bronstijd tot uit de late middeleeuwen aan het licht gebracht. Daarnaast is vermoedelijk ruis van bewoning uit het late neolithicum-vroege bronstijd aangetroffen. Sporen van begravingen zijn niet waargenomen, deze bevinden zich naar all...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend boorzonderzoek Klooster Alverna te Aerdenhout N-H

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Bureauonderzoek uitgevoerd in het kader van sloop- en bouwwerkzaamheden op het terrein van het Klooster Alverna in Aerdenhout. Hier zijn tevens verkennende boringen gezet (meldingsnummer 25309). Het Klooster St. Franciscus Alverna is het Moederhuis (hoofdgebouw) van de Congr...

Plangebied Liewegje te Haarlem, gemeente Haarlem. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) verkennende en karterende fase uitgevoerd in plangebied Liewegje in de gemeente Haarlem. Het plangebied ligt ten oosten van de Haarlemse binnenstad en ten wes...

Erasmusveld Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek archeologische waardenRapport 0717In verband met de masterplanstudie van het Erasmusveld (Wateringse Veld) heeft de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van Den Haag de afdeling Archeologie verzocht om een bureauonderzoek te doen naar bekende en verwachte archeologische waarden i...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek op bedrijvenpark Medel, vindplaats 1, gemeente Echteld-Tiel (Gld.).

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 65Met enige voorzichtigheid kan uit het AAO van vindplaats 1 te Tiel-Medel de conclusie getrokken worden dat het hier handelt om een nederzetting uit de Vroege- of Vroege Midden- Bronstijd. Op basis van de datering van het aardewerk heeft er bewoning plaatsgevonden van het...

Plangebied Polder Nieuwkoop, Zuid- en Noordeinderpolder, gemeente Alphen aan den Rijn; archeologisch vooronderzoek: een beleidsadvieskaart

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in juni en oktober 2011 een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, verkennende fase uitgevoerd in verband met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het oostelijke buitengebied in de gemeente Alphen aan den Rijn. Het plangebied...