Current search

Filters

Total results: 2,347

Archeologische begeleiding in het trace van de betuweroute

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tracetraject Verlegde Haven Spoorlijn (VHS)Tracetraject Kort Sluit Route (KSR)Tracetraject BR1/02Tracetraject BR2/01Tracetraject BR2/02Tracetraject BR3/01Tracetraject BR3/02Tracetraject BR3/02bTracetraject BR3/03-4/01 en Gasleidingen W16, W19 en W22Tracetraject BR4/02Tracetraject BR5/01Tra...

Een archeologische begeleiding (AB) bij de sanering van de stadsgracht van Culemborg, gemeente Culemborg (Gld.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 160Aanleiding tot de archeologische begeleiding (AB) vormden plannen voor de sanering van de stadsgracht van Culemborg. Door het uitbaggeren van de gracht dreigden archeologisch interessante sliblagen of mogelijk onderliggende sporen aangetast te worden. Het Waterschap Rivi...

Harderwijk, Houtwal

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft het bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC) van 10 t/m 28 augustus 2009 een archeologische opgraving uitgevoerd aan de Houtwal, gelegen in het historische centrum van de stad Harderwijk. Op 22 t/m 25 septem...

Middeleeuwse erven en nieuwetijdse bebouwing op plangebied De Borch. Een archeologische opgraving te Varsseveld, gemeente Oude IJsselstreek (Gld)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 207In opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek heeft ARC bv archeologisch onderzoek uitgevoerd op het Kerkplein te Varsseveld. Aanleiding tot dit onderzoek vormde de voorgenomen renovatie en uitbreiding van het pand De Borch. Uit bureau-onderzoek was gebleken dat de onder...

Breda Rat Verleghstraat naast 3

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenErfgoedrapport Breda 147In opdracht van de gemeente Breda heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 29 augustus tot en met 4 september 2013 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het ter...

Plangebied Bandertlaan te Echt. Gemeente Echt-Susteren

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)In opdracht van de gemeente Echt-Susteren heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau op 20, 21 en 22 juli 2010 een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd ten oosten van de Bandertlaan te Echt (gemeente E...

Breda Mendelssohnlaan 1 Internationale School

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenErfgoedrapport Breda 161In opdracht van Avant Bouwpartners BV heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda op 1 en 2 december 2014 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd aan de rondom de...

Maastricht Klevarie-Sint Servaasbolwerk Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoek in het kader van de bouw van het nieuwe zorgcentrum aan de Polvertorenstraat te MaastrichtEen proefsleuvenonderzoek en een archeologische begeleidingADC ArcheoProjecten heeft een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) en een Archeologische Begeleiding conform protocol Opgrav...

Compressorstation Wijngaarden; gemeente Graafstroom

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een archeologische bege-leiding (protocol opgraven), proefsleuvenonderzoek en aanvullend booronderzoek.Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is aangetoond dat er geen sprake is van een archeologische vindplaats uit de Romeinse tijd. De Romeinse vindplaats lijkt naar het...

Inventariserend Veldonderzoek (opwaterfase) Westerschelde Hoedekenskerke

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Periplus Archeomare BV heeft een inventariserend veldonderzoek (opwaterfase – verkennend) uitgevoerd in verband met het aanbrengen van steenbestortingen in plangebied Hoedekenskerke in de Westerschelde. Op basis van het onderzoek is aan vijf locaties een archeologische verwachting toegeke...