Current search

Filters

Total results: 168

Argo 17

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Argo 17In juli 2011 is in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Noord BV door Archeologenbureau Argo een Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven (IVOp) verricht op een perceel aan de Westerweg 252 te Heiloo (locatie Monique) (afbeelding 1 en 2). De aanleiding tot het onderz...

Plangebied Buurtweg 43A te Akersloot; archeologisch onderzoek: een proefsleuvenonderzoek, opgraving en archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Dit archeologisch onderzoek is nodig in verband met een bestemmingsplanwijziging. De voorgenomen bodemingrepen (woningen) zouden de eventueel aanwezige archeologische waarden (direct aan of onder het maaiveld) in het plangebied kunnen verstoren. Doel: Het doel van inventariserend veldonder...

Plangebied Giel Peetershof te Egchel, gemeente Peel en Maas; archeologisch vooronderzoek: een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft van 13 t/m 22 februari 2012 een inventariserend veldonderzoek (waarderende en karterende fase) in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk ten zuiden van het dorp Egchel. In totaal zijn 44 putten aange...

Plangebied Willeskop 123 in Oudewater, gemeente Oudewater. Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek, verkennende fase

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Willeskop 123 in Oudewater. De aanleiding voor dit onderzoek zijn geplande sloop- en bouwwerkzaamheden. In het plangebied zijn op één locatie (in het noordwestelijk deel van dee...

Dinkelland, Ootmarsum Commanderie

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC rapport A-11.0279Op het terrein behorende tot de niet meer in gebruik zijnde tuincomplexen van het voormalige Huis Ootmarsum heeft BAAC bv een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd. In totaal zij...

Uitgeest Waldijk II Draft en Kartbaan Opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Waldijk II te UitgeestEen archeologische opgravingADC ArcheoProjecten heeft een Archeologische Opgraving uitgevoerd voor het plangebied Waldijk II te Uitgeest in het kader van nieuwbouw. Op grond van vooronderzoek werd een vindplaats uit de Midden-IJzertijd verwacht. Tijdens het onderzoek...

Geldrop-Mierlo, Zesgehuchten, Papenvoort

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC rapport A-08.0278Uit het onderzoek is gebleken dat het onderzoeksterrein gelegen is op een lage dekzandrug, afgedekt door een esdek. In dit esdek zijn drie lagen te onderscheiden, vermoedelijk ontstaan door het gebruik van vers...

Zandmaaslocatie Romeinse Villa Beegden

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Behoud en onderzoek van archeologische waarden in het Maasdal in het kader van de MaaswerkenZM 03 Romeinse Villa BeegdenTijdens de begeleiding in oktober 1999 door het PTA en RAAP werden een negentigtal sporen in het onderzochte vlak aangetroffen. Een groot deel van de na eerste ontdekking...