Current search

Filters

Total results: 5,743

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek door middel van boringen op een terrein tussen de Maasdijk en de Langelsestraat te Neerlangel, gemeente Oss (NB)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2009-87Uit het bureau-onderzoek komt naar voren dat de onderzoekslocatie ligt op oeverafzettingen van de meandergordels van Huisseling–Demen en waarschijnlijk ook de Maas. Door de ligging op de meandergordel van Huisseling–Demen heeft de onderzoekslocatie een hoge trefkans op...

Britsum, De Kamp Gem. Leeuwarderadeel (Frl.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2011-09/09In opdracht van BügelHajema Adviseurs is door De Steekproef bv een terrein onderzocht aan De Kamp 10 te Britsum. Het onderzoek was gericht op de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De ingreep die is voorzien betreft de bouw van twee woningen. Het...

Noordelijke uitbreiding hoogwatergeul Lomm gemeente Arcen en Velden archeologisch vooronderzoek een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in april 2009 een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) uitgevoerd in verband met het voornemen om de hoogwatergeul bij Lomm (gemeente Arcen en Velden) in noordelijke richting uit te breiden. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kad...

Plangebied Gerrit Rietveld College te Utrecht, gemeente Utrecht

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een karterend- en deels verkennend booronderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2011 een karterend- en deels verkennend booronderzoek uitgevoerd in het plangebied Gerrit Rietveld College, gemeente Utrecht. Tijdens het vooronderzoek is in het...

Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase: Palmerswaard te Rhenen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Bureau Stroming heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied in de Palmerswaard bij Rhenen (gemeente Rhenen, Fig. 1.1). Het onderzoek is uitgevoerd voor de...

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoekADC ArcheoProjecten heeft in augustus en september 2012 ten behoeve van herinrichting een bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek uitgevoerd op het binnenterrein van de Zaslaan, Tiendwe...

Oldeberkoop, Oosterwoldseweg (Gem. Ooststellingwerf, Frl.). Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek.

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

2012-08/05ZRapport van het inventariserend archeologisch veldonderzoek (boringen) aan de Oosterwoldseweg te Oldeberkoop.

Fietsenstalling Stationsplein te Hengelo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Fietsenstalling Stationsplein te Hengelo (Overijssel)Een Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoekrapport 2864In opdracht van ProRail Infraprojecten heeft ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek uitgevo...

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Hendriklaan te Roermond gemeente Roermond

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft in opdracht van Plangroep Heggen bv op 9 en 10 augustus 2011 een archeologisch bureauonderzoek en op 11 augustus 2011 een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende) door middel van boringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd in verband met de nieuwbouw van een...

Steekproefrapport 2014-03/09Z

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Steekproefrapport 2014-03/09ZIn verband met de geplande uitbreiding van een ligboxenstal en de nieuwbouw van een werktuigenberging is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd aan de Provincialeweg 12 te Nieuwolda, gemeente Oldambt, provincie Groningen. Voor de plannen is graafwerk nodi...