Current search

Filters

Total results: 5,743

Archeologisch bureau- en booronderzoek ten behoeve van aanleg vispassage bij het Ykenverlaat, gemeente Weststellingwerf (FR)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De aanleiding tot het hier beschreven archeologisch onderzoek is de geplande aanleg van een vispassage bij het Ykenverlaat, gelegen in de gemeente Weststellingwerf, in de provincie Fryslân. Bij deze werkzaamheden zullen graafwerkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van twee bui...

Plangebied Trade Parc Westland Mars, gemeente Westland

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (proefsleuven en waarderend booronderzoek)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in december 2008 een inventariserend onderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreiding van het bedrijvente...

Een archeologisch bureau-onderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Loostraat te Loo, gemeente Duiven (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-72De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied, op de stroomgordel van Meinerswijk. De geul- en oeverafzettingen van deze stroomgordel worden waarschijnlijk afgedekt door de jonger oeverafzettingen van de stroomgordel van de Nederrijn/Oude Rijn-Pannerden. Op de stroom...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase, Parallelweg 13a te Baexem

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Bergs Advies BV heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, karterende fase (IVO-O(verig); booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Parallelweg 13a in Baexem (gemeente Leudal, Fig. 1.1). Het onderzoek...

Hagerlei (ong.) te Venlo, Gemeente Venlo. Archeologisch Bureau- en Verkennend Booronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft in opdracht van Janssen Wuts Architecten een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied verstoor...

Rapportage Inventariserend veldonderzoek archeologie Zwarte Boer Ermelo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Naast restaurant hotel De Zwarte Boer zal een parkeerterrein worden aangelegd. Het onderzoeksdoel is het aanvullen en toetsen van het verwachtingsmodel uit de bureaustudie. Het verkennend booronderzoek is gericht op het aanwijzen van kansarme en kansrijke zones binnen het plangebied. Naar...

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase: Prinsenboschlaan te Prinsenbeek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureau- en verkennend booronderzoek.

Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase, Wieselseweg 18 te Wenum-Wiesel

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV heeft een bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek, verkennende fase (IVO-O; booronderzoek) uitgevoerd in het plangebied aan de Wieselseweg 18 in Wenum-Wiesel (gemeente Apeldoorn, Fig. 1.1). Aangezien er geen intacte archeologische r...

Plangebied Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. Archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (verkennende en karterende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus en november 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Kanaalsloot in ’t Goy, gemeente Houten. Het onderzoek bestond uit een verkennend en karterend booronderzoek. De aanleiding voor dit onderzoek was het voornemen om op deze...

Archeologisch bureauonderzoek en gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek; Solleweg 50 te Beekbergen in de gemeente Apeldoorn

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Op basis van het bureauonderzoek geldt een middelhoge verwachting voor resten van jagers/verzamelaars. Op basis van het deels verstoorde bodemprofiel en met name ook het ontbreken van indicatoren voor de aanwezigheid van een vindplaats, wordt op basis van het booronderzoek geen (vondstrijk...