Current search

Filters

Total results: 42

Goirle Huzarenwei

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

definitief onderzoekBAAC 04.134onderzoeksrapport

Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug; archeologisch vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek (verkennende fase)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in maart 2013 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in Plangebied Nieuw Hydepark in Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie nieuwbouw te realiseren en de huidige bebouwing deels te slop...

archeologisch vooronderzoek: inventariserend veld onderzoek in de vorm van zoeksleuven (karterende fase)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: inventariserend veld onderzoek in de vorm van zoeksleuven (karterende fase)RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in januari en februari 2009 een inventariserend veldonderzoek (karterende fase in de vorm van zoeksleuven) uitgevoerd in verband met de geplande aan...

Een nederzetting uit de Vroege Bronstijd te Tiel-Medel. Een archeologische opgraving te Tiel-Medel Oude Weiden, vindplaats 5, gemeente Tiel (Gld.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 124Door het Industrieschap Medel wordt een groot bedrijvenpark gerealiseerd in de gemeente Tiel. In dit gebied werd door Archeologisch Adviesbureau RAAP een aantal vindplaatsen aangetoond, waaronder vindplaats 5, genaamd ‘Oude Weiden’ (Heunks 2002b, pp. 26–29). Uit het onde...

Lienden - Woonwagenkamp

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Drie erven uit de Midden-Bronstijd bij LiendenOpgraving in het kader van infrastructurele werken van de Betuweroute. Locatie A en B, vindplaats 14: Woonwagenkamp Locatie C, vindplaats 15: Lienden

Archol Rapport 37: Inventariserend Veldonderzoek Driel-Zuid

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In het kader van de geplande woningbouw in het plangebied de Breekenhof ten zuiden van Driel is een waarderend onderzoek uitgevoerd, met als doel de kwaliteit van de vindplaatsen vast te stellen en aanbevelingen te geven over de behoudenswaardigheid en eventuele behoudsmaatregelen van de a...

IVO-P Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2011/8Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven aan de Geersbroekseweg 6 te Ulvenhout (gemeente Alphen-Chaam)Proefsleuvenonderzoek volgend op onderzoek OM 43580.

Plangebied WBL-leiding Itteren-Borgharen, gemeente Maastricht; een archeologische begeleiding

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Consortium Grensmaas heeft RAAP Archeologisch Adviesbureau in april 2011 een archeologische begeleiding uitgevoerd in verband met de aanleg van de WBL-leiding tussen Itteren en Borgharen in de gemeente Maastricht. Er zijn twee verschillende begeleidingsvormen toegepast. Tus...

Plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout, gemeente Noordwijkerhout archeologisch vooronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

een bureauonderzoek en een verkennend veldonderzoekRAAP Archeologisch Adviesbureau heeft in augustus 2012 een archeologisch onderzoek uitgevoerd in plangebied Herenweg 9a in Noordwijkerhout in de gemeente Noordwijkerhout. De aanleiding voor dit onderzoek is het voornemen om op deze locatie...

Archeologisch onderzoek Hunebedcentrum te Borger

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van de gemeente Borger-Odoorn heeft Grontmij een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van het Hunebedcentrum te Borger. Het onderzoek heeft bestaan uit een bureauonderzoek en de rapportage hierover. Uit het bureauonderzoek is gebleken dat het plangebied ligt o...