Current search

Filters

Total results: 6

Proefsleuvenonderzoek Made De Dreef, gemeente Drimmelen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/100Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.heeft in mei 2012 een archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op de locatie Made De Dreef, gemeente Drimmelen. Dit archeologisch proefsleuvenonderzoek volgt op een in 2009 uitgevoerd archeologisch bureauonde...

Verkennend inventariserend veldonderzoek TAQA-Mijnbouwlocatie Zuidwijk te Middenbeemster (Gemeente Beemster)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/173ivm archeologiebeleid van de gemeente Beemster is naast een bureauonderzoek ook een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) noodzakelijk. In opdracht van TAQA Energy BV is door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een verkennend inventarisere...

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven en karterende boringen in het plangebied Notenhoff te Andel, gemeente Woudrichem (N.-Br.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/145In de periode oktober-november 2010 is in opdracht van Quadrant architecten BNA te Zevenbergen door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. een inventariserend archeologisch veldonderzoek uitgevoerd voor het plangebied Notenhoff te Andel. Hierbij is voo...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek t.b.v. een leidingtracé tussen NPN-locatie Grolloo en aardgasstation Westerveld, gemeente Aa en Hunze

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische rapporten Oranjewoud 2008/135In september/november 2008 is op een leidingtracé van Northern Petroleum Nederland BV, tussen de NPN-locatie Grolloo en het aardgasstation Westerveld in de gemeente Aa en Hunze (Drenthe) door Ingenieursbureau Oranjewoud BV een bureauonderzoek en...

Bureauonderzoek TAQA-Mijnbouwlocatie Zuidwijk (Gemeente Beemster)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/135Bureaonderzoek ivm aanleg gasboorlocatie locatie Zuidwijk in de gemeente Beemster In oktober 2010 is in opdracht van TAQA Energy BV door Oranjewoud BV een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor de mijnbouwlocatie Zuidwijk, gemeente Beemst...

Bureauonderzoek noordelijk tracé-alternatief van de gasleiding tussen Norg en Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/57In opdracht van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft Ingenieursbureau Oranjewoud BV in april 2010 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd ten behoeve van een alternatief tracé van de gasleiding Norgā€Sappemeer in de provincies Dren...