Current search

Filters

Total results: 116

Nederzettingssporen uit de bronstijd en ijzertijd langs de snelweg tussen Culemborg en Deil.

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Een Archeologische begeleiding en opgraving in het kader van de verbreding van de A2.In het kader van de verbreding van Rijksweg A2 tussen Everdingen en Empel is een archeologisch begeleiding uitgevoerd langs het tracédeel dat loopt van de afslag Culemborg tot het knooppunt Deil. Ontdekkin...

Aanvullend Archeologisch onderzoek in het tracé van de Betuweroute, Geldermalsen-Eigenblok west (AAO 7)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 8In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen/Railinfrabeheer (NS/RIB) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente Geldermalsen. Object van het onderzoek was een terrein in de omgeving van Deil, te...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek van vindplaatsen uit de Bronstijd te Valburg, Zetten-West

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 69Op twee vindplaatsen in Valburg Zetten-West heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd. De eerste doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de datering, omvang en mogelijke functie va...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek Beesel-De Haselt, gemeente Swalmen

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 54In opdracht van de Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden in Limburg en de Landinrichtingscommissie voor de ruilverkaveling Beesel-Swalmen heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Beesel...

Inventariserend veldonderzoek Stokhorsterweg te Hummelo

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

SYNTHEGRA 2003 101onderzoeksrapport

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 20, Dodewaard/Valburg-Hiensche Veld

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 16In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen-Railinfrabeheer Managementgroep Betuweroute (NS-RIB MGBR) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeenten Dodewaard en Valburg. Het object van onderzoek...

Enkhuizen - Haling 13. Een aanvullend proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van ONRO BV heeft ADC ArcheoProjecten in augustus 2010 een aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in het plangebied Haling 13. Een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in 2008 heeft in het gehele plangebied sporen van bronstijdbewoning vastgesteld. Alleen in het zuidelijke dee...

RAAPRAPPORT 1235

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: inventariserend veldonderzoek, waarderende fase (proefsleuven)RAAPRAPPORT 1235onderzoeksrapport

Inventariserend veldonderzoek Bovenweg 31 te Bennekom

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

SYNTHEGRA 2004 134onderzoeksrapport

Deurningen Deurningeres

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC rapport A-11.0294Op 17 en 18 oktober 2011 heeft BAAC bv een aanvullend proefsleuvenonderzoek uitgevoerd in plangebied Deurningeres te Deurningen. Dit onderzoek vloeit voort uit een geplande aanpassing van het bestemmingsplan vo...