Current search

Filters

Total results: 1,134

Schagen Polder Burghorn Land van Broerse Proefsleuvenonderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Weggevaagd door het wassende water: wonen in de Polder Burghorn te SchagenEen Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van proefsleuvenVan 4 tot en met 6 oktober 2011 is een inventariserend veldonderzoek in de vorm van proefsleuven uitgevoerd in de Burghorn Polder te Schagen. Dit onderzoek...

Inventariserend veldonderzoek t.b.v. verdiepingsslag FAMKE ter plaatse van 16 terpen in gemeente Harlingen (Fr.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2010/157In oktober 2010 heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een inventariserend veldonderzoek, waarderende fase, uitgevoerd ter plaatse van een zestiental (veronderstelde) terplocaties binnen de gemeente Harlingen. Het onderzoek is uitgevoerd ten behoeve v...

Wergea - de terp Groot Palma

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ADC 429onderzoeksrapport

Archeologische begeleiding Oosterstraat Groningen, gemeente Groningen (GR)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Aanleiding tot de hier beschreven archeologische begeleiding (AB), protocol opgraven, is het herplanten van twee platanen aan de westzijde van de Oosterstraat te Groningen, ter hoogte van Oosterstraat 61, 65 en 67. Deze werkzaamheden maken deel uit van de herinrichting van de openbare ruim...

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2013

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

45e jaargang, 2013In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Archeologische Kroniek Zuid-Holland 2010

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

42e jaargang, 2010In de Archeologische Kroniek wordt een overzicht gegeven van archeologische vondsten in Zuid-Holland, per plaats op alfabetische volgorde weergegeven. Vanaf 2008 is de Archeologische Kroniek een digitale publicatie.

Almelo Plangebied stadhuis

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek (verkennende fase)BAAC Rapport V-11.0413BAAC bv heeft een archeologisch bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (verkennende fase) uitgevoerd in het plangebied Stadhuis te Almelo (0,83 ha). Vanaf circa 1840 tot 1...

Bodegraven. Oud Bodegraafseweg / Overtocht

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuvenBAAC 04.016In opdracht van Rob de Groot Architecten bna heeft het onderzoeks- en adviesbureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie (BAAC bv) tussen 25 november en 4 december 2003 en tussen 2 en 4 f...

Een archeologisch bureau-onderzoek en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen aan de Walstraat 9 in Appeltern, gemeente West Maas en Waal (Gld.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-40JK Consultancy uit Grave heeft aan Archaeological Research en Consultancy (ARC bv) opdracht verleend voor het uitvoeren van een archeologisch bureau-onderzoek aan de Walstraat in Appeltern, gemeente West Maas en Waal (Gld.). Op deze locatie is momenteel een agrarisch b...

Bureauonderzoek vijf Gasunielocaties nabij Groningen en omgeving

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2012/4In januari 2012 is in opdracht van de N.V. Nederlandse Gasunie door ingenieursbureau Oranjewoud BV een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor vijf Gasunielocaties te Groningen en omstreken, in de provincie Groningen en Drenthe. De Gasunie is voorn...