Current search

Filters

Total results: 1,134

Bureauonderzoek locatie Prisma te Geertruidenberg

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch Rapport 2006/108In opdracht heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een plangebied genaamd PRISMA. Het onderzochte plangebied ligt in een vermoedelijk veertiende eeuwse uitbreiding van de stedelijke kern Geertruidenberg. Vermoedeli...

Opgraving aan de Eligenstraat 66 te Utrecht

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapport Oranjewoud 2006/110In november heeft Ingenieursbureau Oranjewoud een opgraving verricht aan de Korte Eligenstraat 66 te Utrecht. Het onderzoek volgt op een onderzoek uit 1999-2000, uitgevoerd door de gemeentelijke archeologische en bouwhistorische dienst Utrecht. Di...

Inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven op de hoek van de Bredaseweg en de Hofdreef te Zundert

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologische Rapporten Oranjewoud 2008/20In januari 2008 is door Oranjewoud een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het kadastrale perceel 8226 op de hoek van de Bredaseweg en de Hofdreef te Zundert in de gemeente Zundert. Het proefsleuvenonderzoek op perceel 8226 bestond uit 3 proefsle...

IDDS Archeologie rapport 1586

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseIDDS Archeologie rapport 1586In opdracht van Habeko wonen zijn in september 2013 een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende fase, uitgevoerd in verband met de gepla...

Wapendal Gemeente Den Haag

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Inventariserend veldonderzoek-boringenRapport 0703In verband met voorgenomen bodemverstorende werkzaamheden in het natuurgebied Wapendal heeft de Afdeling Archeologie een Inventariserend Veldonderzoek-boringen in dit plangebied uitgevoerd. Dit is gedaan omdat het gebied vanwege zijn geolog...

Zuiderlingedijk 189, Spijk Gemeente Lingewaal

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende faseB&G rapport 957In opdracht van de Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Spijk heeft archeologisch onderzoeksbureau Becker & Van de Graaf, onderdeel van de IDDS Groep, een archeologisch bureauonderzoek en een I...

Archeologische opgraving Terborgseweg Doetinchem, gemeente Doetinchem (GLD)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

De aanleiding tot het hier beschreven archeologisch onderzoek wordt gevormd door de voorgenomen nieuwbouw van Iriszorg op het plangebied. Gezien de bodemverstorende ingrepen die hiermee gepaard gaan en de hoge archeologische waarde van het plangebied heeft gemeente Doetinchem besloten een...

Beverwijk-Heemskerk Broekpolder

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Landscapes in the Broekpolder: excavations around a monument with aspects of the Bronze Age to the Modern, Beverwijk and Heemskerk, Noord-Holland.Excavation of large area (12 ha) covering Bronze Age to present day. Field systems, settlement, offering site, duck decoy. Stacked landscape on...

Bureau- en inventariserend veldonderzoek voor het leidingtracé Tussenklappen-Sappemeer

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Archeologisch rapport 2006/62BAanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek is de aanleg van een 16 natgasleiding tussen de aardgaswinstations Tussenklappen en Sappemeer. De leiding wordt geplaatst in het tracé van een te verwijderen 3WACO-leiding. Tussen Tussenklappen en Het poeltje wor...

Almelo, Indiëterrein Archeologisch onderzoek

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

BAAC rapport 06.401Van maandag 15 januari tot en met 22 februari 2006 heeft bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuur- en Cultuurhistorie (BAAC bv) een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het plangebied Indiëterrein te Almelo. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Witte...