Current search

Filters

Total results: 1,134

Archeologische begeleiding in het trace van de betuweroute

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Tracetraject Verlegde Haven Spoorlijn (VHS)Tracetraject Kort Sluit Route (KSR)Tracetraject BR1/02Tracetraject BR2/01Tracetraject BR2/02Tracetraject BR3/01Tracetraject BR3/02Tracetraject BR3/02bTracetraject BR3/03-4/01 en Gasleidingen W16, W19 en W22Tracetraject BR4/02Tracetraject BR5/01Tra...

Een archeologische begeleiding (AB) bij de sanering van de stadsgracht van Culemborg, gemeente Culemborg (Gld.)

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Publicaties 160Aanleiding tot de archeologische begeleiding (AB) vormden plannen voor de sanering van de stadsgracht van Culemborg. Door het uitbaggeren van de gracht dreigden archeologisch interessante sliblagen of mogelijk onderliggende sporen aangetast te worden. Het Waterschap Rivi...

Gemeente Voorst. Plangebied Oude Binnenweg te Twello

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en Inventariserend veldonderzoek (karterende fase)BAAC rapport V-08.0217Op basis van de resultaten van onderhavig onderzoek is aan het gehele plangebied een hoge archeologische verwachting toegekend op het aantreffen van archeologische resten uit de Middeleeuwen en of de Ro...

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterend) Klyndobbe nabij Feanwâlden, gemeente Dantumadeel

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Bureauonderzoek en inventraiserend veldonderzoek (karterend) t.b.v. verbreding en vernieuwing sloten gebied Klyndobbe nabij veenwouden

Plangebied waterberging Kadijkweg te Lutjebroek, gemeente Stede Broec

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

archeologisch vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoekIn het plangebied zijn 58 gutsboringen (diameter 3 cm) gezet in een 40x50 m grid, met enkele aanvullende boringen. Er is geboord tot maximaal 3,0 m -Mv en in het uit te graven gedeelte altijd dieper dan 4,7 m -NAP. De laagopeenv...

Een archeologisch bureau-onderzoek (BO) en inventariserend veldonderzoek (IVO) door middel van boringen, aan de Loostraat te Loo, gemeente Duiven (Gld.)

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

ARC-Rapporten 2007-72De onderzoekslocatie ligt in het rivierengebied, op de stroomgordel van Meinerswijk. De geul- en oeverafzettingen van deze stroomgordel worden waarschijnlijk afgedekt door de jonger oeverafzettingen van de stroomgordel van de Nederrijn/Oude Rijn-Pannerden. Op de stroom...

Plangebied uitbreiding computercentrum KNMI op het terrein van het voormalig vrouwenklooster, gemeente De Bilt; archeologisch onderzoek: een archeologische begeleiding en opgraving

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAAP Archeologisch Adviesbureau heeft tussen januari en april 2011 een archeologische begeleiding en opgraving uitgevoerd in verband met de voorgenomen uitbreidingen van het computercentrum op het KNMI in De Bilt. Op het terrein werden resten verwacht van het Vrouwenklooster uit de Middel...

Aanvullend Archeologisch Onderzoek in het tracé van de Betuweroute, vindplaats 27, Elst/Merm

Type: Event/intervention resources Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

RAM 23In opdracht van de Nederlandse Spoorwegen Railinfrabeheer Managementgroep Betuweroute (NS-RIB MGBR) heeft de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) een Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO) uitgevoerd in de gemeente Elst. Het object van het onderzoek was een terre...

Hagerlei (ong.) te Venlo, Gemeente Venlo. Archeologisch Bureau- en Verkennend Booronderzoek

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

Econsultancy heeft in opdracht van Janssen Wuts Architecten een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO, verkennende fase) door middel van boringen uitgevoerd. Uit de resultaten van het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem in het plangebied verstoor...

Bureauonderzoek: Hamburgerstraat 46 te Doetinchem

Type: Fieldwork archives Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

In opdracht van Ten Brinke Bouw BV heeft archeologisch onderzoeksbureau Archeodienst BV een bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied aan de Hamburgerstraat 46 in Doetinchem. Het plangebied ligt binnen de historische kern langs een weg, die minimaal uit de 13e eeuw dateert. Langs de...